Εταιρικά Νέα

21 Ιούλ 2022

Η Microbase συμμετέχει ως Προμηθευτής στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Η Microbase συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ως Προμηθευτής και προσφέρει Λύσεις & Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.