Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Η Microbase παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Επικοινωνίας Φωνής,
με αφοσίωση στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η Microbase σχεδιάζει και υλοποιεί Λύσεις On Premise, Cloud και Hybrid Cloud, φιλοξενούμενες στην υποδομή Private Cloud, που διαθέτει στην Ελλάδα. Ο Πελάτης επιλέγει ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθεί στον τομέα της τεχνολογίας.

O συνδυασμός Cloud Λύσεων με Cloud Telephony Υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτη επιλογή για τον Πελάτη, μια άμεση λύση για χρήση (turn-key solution). Έχοντας τη Φωνή στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας – και με βασικό εργαλείο το Cloud – διευρύνουμε τους πυλώνες των Λύσεων & Υπηρεσιών μας  με IT Security και Οργάνωση Δικτύων.

Με γνώμονα την τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), η Microbase λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και παρέχει τις ακόλουθες Λύσεις & Υπηρεσίες.

Επικοινωνία Φωνής

Yψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας σε Λύσεις & Υπηρεσίες Επικοινωνίας Φωνής. Με ανάλυση και προσαρμογή στις δικές σας τηλεπικοινωνιακές ανάγκες.

IT Security

Με σημαντικές πιστοποιήσεις και επικεντρωμένη στον τομέα της Ασφάλειας Ψηφιακών Δεδομένων και Επικοινωνιών, η Microbase προσφέρει αξιόπιστες Λύσεις που καλύπτουν τον ευαίσθητο τομέα των πληροφοριακών σας υποδομών.

Cloud

Στην καρδιά του -απαραίτητου πλέον σε όλους- Ψηφιακού Μετασχηματισμού, βρίσκονται οι Λύσεις που προσφέρει η Microbase, μέσω Public Cloud, Private Cloud και Government Cloud υποδομών.

Δίκτυο

Η Microbase παρέχει ολοκληρωμένες Λύσεις και συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση δικτυακών υποδομών και συστημάτων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.