Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Λύσεις και Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις

2301-psifiakos- man enterprises-GR

Η Microbase προσφέρει Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχημαστισμού που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και αντικειμένων.

Οι Λύσεις και τα Προϊόντα Microbase έχουν στον πυρήνα τους τη διευκόλυνση του επιχειρηματία, του εργαζόμενου, του πελάτη. Η ευκολία στη χρήση τους και οι έξυπνες επιλογές, οδηγούν την Παραγωγικότητα, την Εμπειρία, την Ασφάλεια και τελικά τα Αποτελέσματα.

Οι βασικοί πυλώνες Λύσεων της Microbase είναι:

  • Επικοινωνία Φωνής
  • IT Security
  • Cloud
  • Δίκτυο

Πιο συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Microbase σας προτείνει τις παρακάτω Λύσεις και Υπηρεσίες:

Exelysis Cloud Contact Center

Exelysis Cloud Contact Center

Young people working in the call center. New deals is coming

Πλατφόρμα παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites)

Cloud PBX & Voice over Microsoft Teams

Cloud PBX & Voice over Microsoft Teams

close-up-hand-holding-smartphone

Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX

Check Point EndPoint Protection

Check Point EndPoint Protection

Businessman logging in to his tablet

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους

Acronis Disaster Recovery Cloud

Acronis Disaster Recovery Cloud

Closeup of business woman hand typing on laptop keyboard

Διασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions

Οι Λύσεις & οι Υπηρεσίες της Microbase έχουν ήδη εφαρμοστεί στα συστήματα πλήθους πελατών/επιχειρήσεων, και έχουν επιφέρει την ψηφιακή τους ωριμότητα.

Καθώς η ψηφιακή εγρήγορση – απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του αντικειμένου δραστηριότητας – καλπάζει, είναι η στιγμή της προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου οι επιχειρηματίες να εξελίξουν την πορεία τους και να οραματιστούν όχι απλά τη συντήρησή τους, αλλά την ευημερία τους. Οι Λύσεις της Microbase αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.

Η απόφαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, είναι εδώ!

Το Αποτέλεσμα

Μέσω των Λύσεων ψηφιοποίησης που προσφέρει η Microbase, οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν, ώστε:

  1. να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  2. να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισαγάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  3. να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  4. να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τη Microbase

Email: sales@microbase.gr
Τηλέφωνο: 212 000 5300

2301-psifiakos-lady-enterprises-GR

hire-us