Γιατί Microbase

Ο Άνθρωπος και η Φωνή στο επίκεντρο

Γιατί να επιλέξετε τη Microbase

Ηθική, Ευελιξία, Καινοτομία, Ομαδικότητα, Πελατοκεντρικότητα, Αποτελεσματικότητα
Διασφάλιση Ασφάλειας και Ποιότητας.

Πάροχος προηγμένων Λύσεων Επικοινωνίας Φωνής ...

… που λειτουργεί με συνέπεια και ποιότητα.

Μοναδική εταιρία στην Ελλάδα ...

… που παρέχει το συγκεκριμένο συνδυασμό υπηρεσιών τεχνολογίας ολιστικά.

Απόλυτα αφοσιωμένοι στην επικοινωνιακή ανάγκη ...

… του πελάτη και στην υπηρεσία του Ανθρώπου και της Φωνής, από ανθρώπους υψηλού γνωστικού επιπέδου.

Ευέλικτη ομάδα που δεσμεύεται ...

… για την απρόσκοπτη συνεργασία της μπροστά στο Όραμά της.

Προσηλωμένοι στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ...

… και την Οικονομία της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Εξειδικευμένοι ...

… στην ενοποίηση συστημάτων.

Αναγνώριση - Πιστοποιήσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις Επικοινωνίας Φωνής με αφοσίωση στην εξέλιξη της τεχνολογίας

Η Microbase έχει και επίσημα να προσφέρει στους πελάτες της, τα υψηλότερα standards υπηρεσιών, μέσα από πιστοποιημένες συνεργασίες με παγκόσμιους οργανισμούς.

Με διευρυμένη πρόσβαση σε γνώσεις & προγράμματα και με εκπαίδευση στις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες, το πελατολόγιο Microbase έχει τα απόλυτα οφέλη από άποψη εξυπηρέτησης και εξειδίκευσης.

Η Microbase, διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις και συνεργασίες:

  • Gold Microsoft Partner
  • Exelysis Certified Partner
  • Fortinet Advocate Partner
  • Cambium Networks Connected Partner
  • Check Point Technologies Partner
  • Dell Technology Partner
  • Snom Gold Partner

Πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013. Διασφάλιση για την προστασία και διαχείριση πολύτιμων πληροφοριακών στοιχείων της Microbase και των πελατών της.

Πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Διασφάλιση για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της Microbase και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της.

Πιστοποίηση για τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO/IEC 20000-1:2011.
Η Microbase ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

Γενική άδεια για άσκηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Μέλος του RIPE ως Local Internet Registry (LIR)

Καταχωρητής ονομάτων χώρου .gr

Επιτεύγματα και Ορόσημα

Όλα τα χρόνια λειτουργίας της η Microbase απέκτησε γερές βάσεις και κατέγραψε πολλές επιτυχίες.

hire-us