Καθετοποιημένες Λύσεις

Πρωτοποριακές προτάσεις για πολυμορφικές και αξιόπιστες πλατφόρμες

Η Microbase έχει σχεδιάσει πολυμορφικές και αξιόπιστες πλατφόρμες που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη συνεργατικότητα και βελτιώνουν το επίπεδο επικοινωνίας κράτους–πολίτη και εταιρίας-πελάτη. Με επιπλέον στρατηγικό όφελος τη διεύρυνση της επικοινωνίας Φωνής και την άμεση αλληλεπίδραση των 2 μερών.

Οι καθετοποιημένες Λύσεις είναι πρωτοποριακές προτάσεις της Microbase που έχουν εμπιστευτεί εταιρίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε ανάγκη. Ενδεικτικές Λύσεις:

Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων και Γνωσιακής Βάσης

Πλατφόρμα Διαχείρισης Αιτημάτων και Γνωσιακής Βάσης

Για τη διαχείριση αιτημάτων και την παροχή πληροφόρησης Πολιτών/ Δημοτών. Με αυτήν την πλατφόρμα διευκολύνεται το κοινό που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριών, χωρίς τηλεφωνική αναμονή του καλούντος. Αναπτύχθηκε για να καλύψει ανάγκες Οργανισμών, Δήμων και Περιφερειών. Ενδεικτικά έργα:

Α) Ο Αριθμός Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ΟΑΕΔ, 11320. Η υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης – Call Center – 11320, εξασφαλίζει την προσβασιµότητα και την άµεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλων των Πολιτών που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό.

Β) Η Γραμμή Δημότη του Δήμου Αμαρουσίου, 15321. Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα αδιάλειπτο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και Δημοτών-Πολιτών. Στόχος είναι η πιο αποτελεσματική, αποδοτική, άμεση και εύκολη επικοινωνία με το Δήμο από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας επιλέξει – τηλέφωνο, email, web, mobile app. Εξυπηρετεί στην παροχή πληροφοριών, στην κατάθεση αιτημάτων, στην παρακολούθηση στατιστικών και δεικτών, με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της λειτουργίας του συνολικού συστήματος εξυπηρέτησης.

Πλατφόρμα Ενοποιημένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

Πλατφόρμα Ενοποιημένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

Για υπηρεσίες Ενοποιημένων Επικοινωνιών (Unified Communication) και Συνεργατικότητας (Collaboration). Συγκεντρώνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας ενός Οργανισμού, για καλύτερο έλεγχο, απόδοση, εξοικονόμηση χρόνου. Αμεσότητα στην εσωτερική επικοινωνία εργαζομένων α) χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς β) με μείωση λειτουργικού κόστους γ) με αυτόματη δρομολόγηση της κλήσης του καλούντος στο αρμόδιο τμήμα. Ενδεικτικό έργο:

Η Ενοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής των ΕΛΤΑ. Στόχος του έργου είναι η μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους και η συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η τηλεπικοινωνιακή ενοποίηση όλων των υποκαταστημάτων και των κεντρικών υποδομών, ο καλύτερος έλεγχος, η αύξηση της συνεργατικότητας και παραγωγικότητας των εργαζομένων, η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

Πλατφόρμα Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών Συνδιαλέξεων

Πλατφόρμα Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών Συνδιαλέξεων

H Microbase, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια και την ακεραιότητα των τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων, έχει αναπτύξει και προσφέρει την Exelysis Audit Platform. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες στη διαδικασία της ηχογράφησης κλήσεων. Η Exelysis Audit Platform είναι ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς κλάδους που οι ηχογραφημένες κλήσεις περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα, με κυριότερους τον χρηματο-οικονομικό και τον ιατρικό κλάδο.

Μέσω της Exelysis Audit Platform οι εταιρίες μπορούν να αποθηκεύουν κρυπτογραφημένες τις ηχογραφήσεις τους και να αναθέτουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους-κλειδιά, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Προσφέρεται επίσης, με βάση το ρόλο του κάθε υπαλλήλου, η δυνατότητα να ζητάει άδεια από τον προϊστάμενό του πριν ακούσει κάποια ηχογράφηση, ανάλογα με τη διαβάθμισή της. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αξιολόγησης-βαθμολόγησης των ηχογραφήσεων που ακούει κάποιος και η εξαγωγή σχετικών αναφορών.

Eνιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – SEPA

Eνιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – SEPA

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, σαν μέσο πληρωμής, ο Eνιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA). Με τον SEPA, δημιουργήθηκε μια ενιαία, ανταγωνιστική και καινοτόμος αγορά πληρωμών, όπου οι πληρωμές σε ευρώ διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης σχημάτων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

H Microbase προσφέρει μία καινοτόμο λύση αξιοποίησης αυτού του τρόπου πληρωμής, η οποία ταυτοποιεί τον τηλεφωνικό πελάτη και ελαχιστοποιεί το ρίσκο για την επιχείρηση που δέχεται την πληρωμή. Με ασφαλείς κωδικούς PIN, κρυπτογραφημένες ηχογραφήσεις, αλλά και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων φωνής, η Microbase προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια στις τηλεφωνικές συναλλαγές και επιτρέπει στην επιχείρηση να απολαύσει τα οφέλη του καινοτόμου αυτού τρόπου πληρωμών.

Ανάπτυξη Voice Recording Bot για το Microsoft Teams

Ανάπτυξη Voice Recording Bot για το Microsoft Teams

Η Microbase ανέπτυξε μέσω AI – για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μετά από ανάθεση – το Voice Recording Bot, που κρατάει πρακτικά σε Microsoft Teams conferences. Το Voice Bot καταγράφει με ακρίβεια όλες τις προφορικές επικοινωνίες μιας συνάντησης μέσω Microsoft Teams, τις διαχωρίζει σε ομιλητές και τις μετατρέπει σε κείμενο πρακτικών.

• Ο χρήστης απλά ενεργοποιεί το Voice Bot κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
• Το Voice Recording Bot καταγράφει τον ήχο και τον μετατρέπει σε κείμενο.
• Στο τέλος του conference ο χρήστης μπορεί να κάνει επεξεργασία του κειμένου – εάν είναι απαραίτητο – και να το στείλει ηλεκτρονικά.

Δείτε το Voice Recording Bot σε δράση:

Ολοκληρωμένη Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή

Ολοκληρωμένη Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή

Η Microbase αναλαμβάνει ακόμα και απόλυτα εξειδικευμένες ανάγκες επικοινωνίας. Όπως για παράδειγμα η εγκατάσταση πλήρους επικοινωνιακής υποδομής σε αυτοκινητόδρομους. Τα έργα όφειλαν να τηρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και απαιτούσαν τη χρήση της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας. Όπως και έγινε. Ενδεικτικά έργα:

Α) Εθνική οδός Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα | διαδρομή 205χλμ.
Σε όλη τη διαδρομή εγκαταστάθηκε ένα ενοποιημένο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον. Τοποθετήθηκαν τηλεφωνικοί θάλαμοι για επείγουσες κλήσεις από οδηγούς, συστήματα ανακοινώσεων σε τούνελ, διασύνδεση διοδίων, PBX, συστήματα συναγερμών κλπ. Με τη σύγχρονη τεχνολογία της Microbase και το Exelysis, διασφαλίστηκε η ασφάλεια των οδηγών και η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των υποστηρικτικών υπηρεσιών του αυτοκινητόδρομου.

Β) Εθνική οδός Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα | διαδρομή 201,5χλμ.
Ένα πολύ δύσκολο έργο, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της διαδρομής. Οι ανάγκες του έργου εξίσου απαιτητικές, όμως με μια επιπλέον δυσκολία· την ύπαρξη πολλών προμηθευτών τεχνολογίας. Οι τηλεπικοινωνιακές λύσεις που έδωσε η Microbase, ξεπέρασαν και το μεγαλύτερο εμπόδιο του έργου, αυτό της «συνεργασίας» των συστημάτων όλων των προμηθευτών τεχνολογίας του έργου. Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα του Exelysis για άλλη μια φορά, έδωσε τη λύση.

hire-us