Η Εταιρία

Ο Άνθρωπος και η Φωνή στο επίκεντρο

Εταιρικό Προφίλ

Ολοκληρωμένες Λύσεις Επικοινωνίας

Η Microbase είναι μια ελληνική εταιρία που παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Επικοινωνίας, με αφοσίωση στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
Ιδρύθηκε το 2003 από μια ομάδα Μηχανικών με εξειδίκευση στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Ηγήθηκαν του εγχειρήματος αυτού οι, μέχρι τώρα Διοίκηση, Αντώνης Ψαράς και Γιάννης Λαγωνίκας.

Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή της συνάδουν με την προβλεψιμότητα και το μακροχρόνιο προγραμματισμό της. Η πορεία της ανάπτυξής της είναι δυναμική, με γνώμονα την ισχυρή παρουσία της στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Τόσο η Διοίκηση όσο και τα στελέχη της, σήμερα, με τη γνώση, την πολυετή εμπειρία και τη σημαντική τεχνογνωσία, χαράσσουν, εφαρμόζουν και διαχειρίζονται αναπτυξιακές δράσεις εκσυγχρονισμού στην ελεύθερη αγορά (Επιχειρήσεις) και στον Δημόσιο Τομέα (Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Φορείς, Ο.Τ.Α).

Στόχος της επιχείρησης είναι να διατηρηθεί η Επιχειρηματική Αριστεία που έχει κατακτηθεί μέσα από την υψηλή απόδοση των αποτελεσμάτων, την οικονομική ευρωστία,τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, την άρρηκτη σχέση με τους πελάτες-συνεργάτες.

Η Microbase είναι αδειοδοτημένος ελληνικός Πάροχος  Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό 07-116.

Η ανάπτυξη και ο επαγγελματισμός της έχουν πιστοποιηθεί από Διεθνή Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, όπου και επαληθεύουν το όραμα, τις αξίες και την αποστολή της. Οι πιστοποιήσεις:

  • ISO 9001:2015 | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
  • ISO/IEC 27001:2013 |  Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών,
  • ISO/IEC 20000-1:2018 | Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής,

καθώς και η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ταιριάζουν απόλυτα με τις αρχές λειτουργίας της, στο να…

Στηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες...

…με δυναμικό After Sales Support.

Ικανοποιεί τις ανάγκες επικοινωνίας...

…επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από σχεδιασμό & υλοποίηση δικτύων και εξειδικευμένα Προϊόντα & Υπηρεσίες.

Δημιουργεί δεσμούς με τους πελάτες...

…για την καλύτερη αντίληψη των επικοινωνιακών αναγκών τους.

Services

Λύσεις Επικοινωνίας

Οι βασικοί πυλώνες Λύσεων & Υπηρεσιών της Microbase, Voice, IT Security, Cloud, Data Networks, αφορούν κάθε σύγχρονη επιχείρηση, κάθε μεγέθους και αντικειμένου. Η υιοθέτηση των Λύσεων Microbase, εξασφαλίζει την Επιχειρησιακή Συνέχεια, τη Δικτυακή Οργάνωση και την Ασφάλεια ψηφιακών υποδομών και πληροφοριών των επιχειρήσεων και οργανισμών Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Services

Η τεχνογνωσία σε προηγμένες τεχνολογίες και η εμπειρία των Μηχανικών της Microbase στη διαχείριση σύνθετων έργων, εξασφαλίζουν αποδοτικές Λύσεις σε κάθε Όμιλο, Επιχείρηση, Οργανισμό - ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Το μωσαϊκό του πελατολογίου της Microbase στην ελεύθερη αγορά (περισσότερες από 200 επιχειρήσεις) στην Ελλάδα, περιλαμβάνει ποικιλία κλάδων, όπως: Χρηματο-οικονομικός, Κατασκευές-Τηλεπικοινωνίες, Οδικά Δίκτυα, Call Centers, Πανεπιστημιακή Κοινότητα, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Εστίαση, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Δημόσιος Τομέας κ.ά. Ειδικότερα, οι εταιρίες Call Centers στηρίζουν τις τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές ανάγκες τους σε Προϊόντα και Λύσεις Επικοινωνίας Φωνής της Microbase.

Η επιχειρηματική εξωστρέφεια και η εξαγωγή τεχνογνωσίας, επιβεβαιώνονται από σημαντικές συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε 40 χώρες ανά το κόσμο.

Η Microbase συνεχίζει την αποτελεσματική διατήρηση όλων των πελατών-συνεργατών της, με στόχο μια κοινή πορεία επιτυχιών.

Η επιστημοσύνη, η βαθιά γνώση και η τεχνογνωσία των στελεχών της, τα ποιοτικά κριτήρια γνώσης, η αφοσίωση, η κατανόηση των κινδύνων, η αμφίπλευρη επικοινωνία Διοίκησης και στελεχών, η επισταμένη παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης (After Sales Support), η αποτελεσματική υλοποίηση και κυρίως η σκληρή δουλειά όλων, δίνει τη δύναμη της συνέχειας και της ισχυροποίησής της στην αγορά.

Η εξαγωγή τεχνογνωσίας σε 40 χώρες, είναι μια επιπλέον απόδειξη της εμπειρίας της Microbase.
Το σχήμα λειτουργίας της είναι εύστοχα δομημένο και ευέλικτο, ώστε να:

Προσαρμόζει με αφοσίωση...

…την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, στις μοναδικές ανάγκες επικοινωνίας κάθε πελάτη.

Παρέχει προηγμένες υπηρεσίες...

…με αμεσότητα σε κανονικές και σε έκτακτες ανάγκες των πελατών.

Αντιμετωπίζει την Τεχνολογία ως τέχνη...

…και τη Φωνή ως δύναμη αναντικατάστατη.

Εταιρικοί Στόχοι

Ο Άνθρωπος και η Φωνή στο επίκεντρο

Η Microbase παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Επικοινωνίας, με αφοσίωση στην εξέλιξη της Τεχνολογίας.

Όχημα, για να επιτευχθούν το Όραμα και η Αποστολή της Microbase, αποτελούν οι Αξίες της και η παροχή αξιόπιστων Λύσεων Επικοινωνίας. Λειτουργώντας με αυτήν την πεποίθηση, επιτυγχάνονται οι πρωτογενείς απαιτήσεις των πελατών της, που είναι:

  • η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών της που παρέχονται από Data Centers στην Ελλάδα σε ιδιόκτητες υποδομές Private Cloud, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  • η ανταπόκρισή της σε κάθε κάλεσμα πελάτη – με μια δυνατή Ομάδα After Sales Support – που χαρακτηρίζεται για την αμεσότητα και το γνωστικό της επίπεδο.
01

Όραμα

Η αξιόπιστη και αποτελεσματική ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των Πελατών μας, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και οδηγώντας τη Microbase σε ηγετική θέση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της.

02

Αξίες

Ηθική
Ευελιξία
Καινοτομία
Ομαδικότητα
Πελατοκεντρικότητα
Αποτελεσματικότητα
Επιχειρηματική Αριστεία
Διασφάλιση Ασφάλειας και Ποιότητας

 

03

Αποστολή

Στόχος μας στη Microbase είναι να προσδίδουμε αξία στον Πελάτη, προσφέροντας καινοτόμες Λύσεις στην επικοινωνία, αξιοποιώντας τις άριστες τεχνολογικές υποδομές μας και την τεχνολογία αιχμής που συνεχώς αναπτύσσουμε, σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό μας.

Media Kit

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΠΛΗΡΕΣ

Πλήρης έκδοση...

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΣΥΝΤΟΜΟ

Σύντομη έκδοση...
hire-us