Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο Άνθρωπος και η Φωνή στο επίκεντρο

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο άξονα ανάπτυξης
και αποτελεσματικής λειτουργίας της Microbase.

Το άκρως καταρτισμένο προσωπικό της Microbase με υψηλό μορφωτικό επίπεδο Ανώτατων και Μεταπτυχιακών σπουδών, σε συνδυασμό με την εμπειρία, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του κλάδου.

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και των Εργαζομένων της έχουν στόχο – και το πετυχαίνουν – την παροχή υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η εταιρία παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης.

Η Microbase, από την έναρξη της δραστηριοποίησής της, επενδύει σημαντικότατο μέρος από τους πόρους της σε προγράμματα κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της, τόσο στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών, όσο και στους τομείς παροχής Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων και Υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων είναι μια συνεχής διαδικασία για τους Μηχανικούς της Microbase, όπως και προκύπτουν πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς Τηλεπικοινωνιών, Ασφάλειας Πληροφοριών, Δικτυακών Υποδομών κ.ά.

Η SSCA ELITE πιστοποίηση των Μηχανικών της Microbase είναι μια ισχυρή απόδειξη για την άγρυπνη εξέλιξη των Ανθρώπων της, όπως είναι το The SIP School.

certificate_1658650433535_20220724103127_smaller_AnastasiaPsara-July2022

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η χρήση των πιο εξελιγμένων μεθοδολογιών και εργαλείων, για την αρτιότερη ανάπτυξη Λύσεων, Υπηρεσιών και Προϊόντων. Γεγονός που έχει συνδράμει:
α) στην αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας,
β) στην πρωτοπορία της Microbase.

Θέσεις εργασίας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο email hr@microbase.gr

Διοίκηση

Αντώνης Ψαράς

Ο Αντώνης Ψαράς είναι κάτοχος πτυχίου BEng (Honors) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Manchester, UK και μεταπτυχιακό MSc στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Essex, UK.

Είναι συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της Microbase. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων για οργανισμούς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας δικτύων.
Επιπλέον, διαθέτει Πιστοποιήσεις στις Τηλεπικοινωνίες και στην Ασφάλεια όπως Dcap (Digium Certified Asterisk Professional), CHFI (Certified Hacking Forensic Investigator) από το EC-Council, CEH (Certified Ethical Hacker) από το EC-Council, UM-Labs (Unified Communications Security Platform Professional), Virtualization CITRIX Administrator, OPENSIPS Professional κ.ά.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε διεθνή fora.
Είναι κάτοχος διπλώματος βιολιού και αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, καθώς και πτυχίου Divemaster στις καταδύσεις. Είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά.

Αντώνης Ψαράς

Ο Αντώνης Ψαράς είναι κάτοχος πτυχίου BEng (Honors) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Manchester, UK και μεταπτυχιακό MSc στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Essex, UK.

Είναι συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της Microbase. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων για οργανισμούς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ασφάλειας δικτύων.
Επιπλέον, διαθέτει Πιστοποιήσεις στις Τηλεπικοινωνίες και στην Ασφάλεια όπως Dcap (Digium Certified Asterisk Professional), CEH (Certified Ethical Hacker), CHFI (Certified Hacking Forensic Investigator) από το EC-Council, CEH (Certified Ethical Hacker) από το EC-Council, UM-Labs (Unified Communications Security Platform Professional), Virtualization CITRIX, OPENSIPS Professional κ.α.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε διεθνή fora.

Γιάννης Λαγωνίκας

O Γιάννης Λαγωνίκας είναι Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά το 1997 και έλαβε μεταπυχιακό τίτλο σπουδών M.Sc. in Information Systems Engineering από το Department of Informatics του UMIST (νυν The University of Manchester) το 1998.
Γράφει κώδικα από το 1984. Το 2001 συνεργάστηκε με τον Αντώνη Ψαρά για την προώθηση και υποστήριξη του συστήματος Billing TelcoBase και το 2003 ίδρυσαν από κοινού τη Microbase, την οποία τιμονεύουν μέχρι και σήμερα. Λατρεύει τα βουνά, αλλά τους χειμώνες ανοίγει τα πανιά του στον Αργοσαρωνικό και τις κοντινές Κυκλάδες.
Στο σπίτι ασχολείται με τη μαγειρική και το 3D Printing. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.

Γιάννης Λαγωνίκας

O Γιάννης Λαγωνίκας είναι Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά το 1997 και έλαβε μεταπυχιακό τίτλο σπουδών M.Sc. in Information Systems Engineering από το Department of Informatics του UMIST (νυν The University of Manchester) το 1998.
Γράφει κώδικα από το 1984. Το 2001 συνεργάστηκε με τον Αντώνη Ψαρά για την προώθηση και υποστήριξη του συστήματος Billing TelcoBase και το 2003 ίδρυσαν από κοινού τη Microbase, την οποία τιμονεύουν μέχρι και σήμερα. Λατρεύει τα βουνά, αλλά τους χειμώνες ανοίγει τα πανιά του στον Αργοσαρωνικό και τις κοντινές Κυκλάδες.
Στο σπίτι ασχολείται με τη μαγειρική και το 3D Printing. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.

hire-us