2 Αυγούστου, 2023 margarita

Επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Όχημα, για να επιτευχθούν το Όραμα και η Αποστολή της Microbase, αποτελούν οι Αξίες της και η παροχή αξιόπιστων Λύσεων Επικοινωνίας. Γι’ αυτό, κοινός παρονομαστής σε ό,τι προσφέρουμε είναι η Ποιότητα!

Η επανα-πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που λάβαμε και φέτος, δείχνει ακριβώς αυτό! Την πλήρη προσήλωσή μας στις απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας με βελτιωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

2307-mb-iso_Posting 020823