Έργο σε ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα. Ακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, το ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ εφαρμόζει τεχνολογία νέας γενιάς του ιατρικού τομέα, εγκαθιστώντας state-of-the-art απεικονιστικά μηχανήματα με εγγυημένη ποιότητα αποτελέσματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ

O Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ λειτουργεί 8 κέντρα στην Αττική, με σημαντικές εσωτερικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες το καθένα, με ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ τους και με μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων ασθενών, για να κλείσουν ραντεβού, για να μάθουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, για γενικές πληροφορίες. Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ χρειαζόταν:

  • Μία κεντρική τηλεπικοινωνιακή υποδομή που να διασυνδέει και τα 8 διαγνωστικά κέντρα και να λειτουργεί ως ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο.
  • Λειτουργίες Call Center για το τμήμα τηλεφωνητών του, με έξυπνη διαχείριση του μεγάλου όγκου κλήσεων και αναλυτικές αναφορές και στατιστικά για την επιχειρησιακή λειτουργία του.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROBASE

Για να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες, η Microbase υλοποίησε τις λύσεις Exelysis UCS και Exelysis Contact Center.

  • Με το Exelysis UCS, δημιουργήθηκε στα κεντρικά γραφεία μία τηλεπικοινωνιακή υποδομή, διασυνδεδεμένη και με τα 8 κέντρα μέσω MPLS κυκλωμάτων. Με αυτό τον τρόπο, όλα τα κέντρα λειτουργούν βάσει κοινών τηλεπικοινωνιακών κανόνων και όλες οι κλήσεις μεταξύ τους δεν χρεώνονται.
  • Με το Exelysis Contact Center, το έξυπνο σύστημα προ-απάντησης, διαμοιράζει τις κλήσεις είτε στο τμήμα τηλεφωνητών, είτε στα αρμόδια τμήματα που πρέπει να απαντήσουν, βελτιώνοντας σημαντικά τη διαχείριση του μεγάλου όγκου κλήσεων. Μέσα από τα αναλυτικά στατιστικά και τις οθόνες παρακολούθησης της λειτουργίας σε ζωντανό χρόνο, ο Όμιλος λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους όγκους κλήσεων, τους χρόνους αναμονής, την απόδοση των agents, τα SLAs και άλλα.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με την υλοποίηση των παραπάνω Λύσεων, ο Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ πέτυχε:

  • να μειώσει σημαντικά τα τηλεπικοινωνιακά του κόστη,
  • να μειώσει την πολυπλοκότητα και το κόστος των υποδομών του,
  • να πετύχει την αμεσότητα στην επικοινωνία των εργαζομένων των κέντρων,
  • να αποκτήσει γνώση πάνω στη διαχείριση των κλήσεων των ασθενών του και να βελτιώσει την ικανοποίησή τους.

ΛΥΣΕΙΣ MICROBASE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Λύσεις Τηλεφωνικού Κέντρου - Exelysis Contact Center

Ενοποιημένη Επικοινωνία - Exelysis Unified Communication