Η Microbase παρουσίασε στο Amsterdam το πρώτο έργο Internet Telephony Service Provider βασισμένο σε τεχνολογία OpenSIPs 2.1

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015

Η τεχνολογία OpenSIPs, λύση ανοιχτού κώδικα, που επιτρέπει την υλοποίηση πολύ μεγάλων τηλεπικοινωνιακών έργων, πραγματοποίησε το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της στο Amsterdam στις 12 και 13 Μαΐου 2015. Εκεί κλήθηκε ο Αντώνης Ψαράς, Managing Partner της Microbase, για να παρουσιάσει το πρώτο παγκοσμίως έργο υλοποίηση παρόχου τηλεφωνίας μέσω τεχνολογίας IP (ITSP), βασισμένο στην τεχνολογία OpenSIPs 2.1.

Το OpenSIPs αποτελεί μία τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που ξεκίνησε να αναπτύσσεται από το 2009 από την κοινότητα ελεύθερου λογισμικού και χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο τον κόσμο για σύνθετες και απαιτητικές τηλεπικοινωνιακές υλοποιήσεις που μπορεί να αφορούν μεγάλα έργα με υπηρεσίες επικοινωνίας, υποδομές τηλεπικοινωνιακών παρόχων ή και δύσκολες εγκαταστάσεις, δίνοντας πάντα μεγάλο βάρος στον τομέα της ασφάλειας και της επεκτασιμότητας.

Η Microbase, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα OpenSIPs είχε υλοποιήσει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για 1.500.000 χρήστες, το οποίο, βασισμένο εξολοκλήρου σε λογισμικά ανοικτού κώδικα και ανοικτών τεχνολογιών, τόσο υποδομών όσο και εφαρμογών τελικών χρηστών, προσφέρει στους χρήστες του υπηρεσίες επικοινωνίας όπως VoIP τηλεφωνικές κλήσεις, Video Κλήσεις, Instant Messaging, Presence, Voicemail to Email, Fax to Email, Conferencing κ.α.