6 Νοεμβρίου, 2023 margarita

Ποιότητα | Συνειδητοποιώντας την Ανταγωνιστική σας Δυναμική

Κατερίνα Γερονάτσιου | Quality Assurance Manager / DPO

Στο ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον που ζούμε, η Ποιότητα προϊόντων/ υπηρεσιών/ διεργασιών, είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την ενσωμάτωσή της στην επιχειρηματική ροή. Ο ανταγωνισμός έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα και μόνο όταν μια επιχείρηση σεβαστεί τις απαιτήσεις της αγοράς και του καταναλωτή για Ποιότητα, θα επιβιώσει.

MB_WQW BLOG ELΤο φετινό μεστό θέμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ποιότητας «Ποιότητα:  συνειδητοποιώντας την ανταγωνιστική σας δυναμική», του “The Chartered Quality Institute” (CQI), δίνει τη σπίθα για να βάλουμε την Ποιότητα πιο ψηλά στις προτεραιότητές μας και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.

Οι κινήσεις είναι απλές και γνωστές. Ας τις ακολουθήσουμε για χάρη της Ποιότητας….

Σε οποιαδήποτε βιομηχανία δραστηριοποίησης, το πρώτο μέλημα κάθε επιχείρησης είναι η αναγνώριση των προσδοκιών των πελατών. Υπάρχουν πολλά εργαλεία (π.χ. έρευνες), για να μάθουμε τι ζητούν οι πελάτες μας. Η σωστή μελέτη θα στηρίξει τα βήματά μας.

Όμως η Ποιότητα ξεκινά από μέσα, γιατί είναι κουλτούρα. Η σωστή εκπαίδευση, η παρότρυνση για Ποιότητα και η αδιάλειπτη βελτίωση είναι συνεχής και αφορά όσους εμπλέκονται στις διεργασίες της επιχείρησης. Οι ειδικοί της Ποιότητας έχουν πολλά εργαλεία να μας προτείνουν, για τις συνεχείς βελτιώσεις (π.χ. Six Sigma).

Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση στη στρατηγική μας της μελέτης του ανταγωνισμού, για να φτάσουμε στη διαφοροποίησή μας. Ο εντοπισμός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Ποιότητας των προϊόντων μας, και η προβολή τους, θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε, να αποκτήσουμε μοναδικότητα.

Και αφού φτάσουμε στην κορυφή, συνεχίζουμε να είμαστε σε ετοιμότητα, «αγκαλιάζοντας» την καινοτομία. Βελτιωνόμαστε μέσα από διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές (π.χ. συνεργασίες, R&D, νέες τεχνολογίες).

Με αυτά τα απλά βήματα οι επιχειρήσεις αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
σε ένα περιβάλλον που έχει ανάγκη από σεβασμό και πρόοδο.

Και τελικά το να ακολουθούμε την Ποιότητα είτε στη ζωή είτε στην εργασία,
μας οδηγεί στον αυτοσεβασμό – πριν ακόμα φτάσουμε στον πελάτη!

 

Δημοσίευση στο ICT Weekly