Έργο σε ΜΚΟ Διεθνούς εμβέλειας

ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση-πελάτης της Microbase είναι μια ανεξάρτητη, διεθνής οργάνωση που στόχο της έχει την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Η ομάδα της παρέχει εκπαίδευση σε ανθρώπους, ώστε να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις για μια αξιοπρεπή ζωή. Οι οικονομικοί πόροι της ΜΚΟ προέρχονται από εταιρίες, ιδρύματα, και ιδιώτες δωρητές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μια από τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της MKO είναι η επικοινωνία με τους υποστηρικτές της. Άρα ένα αξιόπιστο τηλεφωνικό κέντρο ήταν απαραίτητο, για την αμεσότητα και την ταχύτητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας της ομάδας: α) για τη διαχείριση των κλήσεων από/προς τους υποστηρικτές και β) για την πραγματοποίηση μαζικών κλήσεων προς αυτούς.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROBASE

Μετά από μελέτη των αναγκών και των συνθηκών από την Ομάδα των Μηχανικών μας:

  • Δώσαμε ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας μέσω Microsoft Teams, υποστηρίζοντας την εγκατάσταση του Microsoft Teams SBC (Session Border Controller) και διασυνδέοντας το με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ePhone.
  • Μέσω της Λύσης Exelysis Contact Center Cloud υλοποιήσαμε έξυπνη δρομολόγηση των εισερχόμενων κλήσεων, για να απαντάει ο κατάλληλος operator βάσει των γνώσεων του.
  • Αυτοματοποιήσαμε τη δημιουργία καμπανιών, για να επικοινωνεί η ομάδα με τους υποστηρικτές μαζικά.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Οι Λύσεις της Microbase μετά την εγκατάσταση και λειτουργία τους, προσέδωσαν στην MKO τις δυνατότητες:

  • Reporting και real-time καταγραφής των ενεργειών για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
  • Μείωση της πολυπλοκότητας
  • Μείωση κόστους
  • Βελτίωση εμπειρίας της ομάδας και των υποστηρικτών
  • Ευελιξία μέσω του ePhone
  • Καλύτερη οργάνωση και αύξηση παραγωγικότητας μέσω του Exelysis

ΛΥΣΕΙΣ MICROBASE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Microsoft Teams Session Border Controller

Λύσεις Τηλεφωνικού Κέντρου - Exelysis Contact Center

Τηλεφωνία ePhone