Έργο σε interworks.cloud™

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η interworks.cloud™ ως προμηθευτής λογισμικού έχει αναπτύξει μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών cloud που μετατρέπει τις παραδοσιακές επιχειρήσεις πληροφορικής σε παρόχους λύσεων cloud.
Η πλατφόρμα interworks.cloud αυτοματοποιεί ολοκληρωμένα όλες τις σημαντικές διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών cloud για ένα εύρος υπηρεσιών IaaS & SaaS. Ακόμη, με περισσότερα από 15 πλήρως λειτουργικά integrations υποστηρίζει ολοκληρωμένα επιχειρήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.
Επίσης, η  interworks.cloud είναι κορυφαίος διανομέας και πάροχος υπηρεσιών cloud στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο με πάνω από 400 μεταπωλητές cloud και διατηρώντας στρατηγική συνεργασία με ένα εύρος τεχνολογικών παρόχων όπως Microsoft, Acronis, Google, παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες υποστήριξης. Επιπλέον, προσφέρει τις δικές της υπηρεσίες cloud – όπως Cloud Servers, Databases, Backup, Security, S3 Storage.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αξιοποιώντας πάντα τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες τεχνολογίας, η interworks.cloud κάλυπτε τις τηλεπικοινωνιακές της ανάγκες με τηλεφωνικό κέντρο IP τεχνολογίας και με αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση της τηλεργασίας, η ενσωμάτωση της λύσης Microsoft Teams στο σύνολο της εσωτερικής επικοινωνίας και η ανάγκη για κεντρική διαχείριση των 6 τηλεφωνικών αριθμών εντός και εκτός Ελλάδας, των 3 διαφορετικών IVRs και των 2 αριθμών Fax, οδήγησε την interworks.cloud να αναζητήσει μία συνολική τηλεπικοινωνιακή cloud Λύση για ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που θα κάλυπταν τις παραπάνω ανάγκες.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROBASE

Η Microbase ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της interworks.cloud, προσφέροντας ένα σύνολο cloud Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

  • Τη Λύση Cloud PBX, ένα dedicated cloud τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των κλήσεων από όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς και, μέσω των διαφορετικών IVRs, τις δρομολογεί κατάλληλα.
  • Την Υπηρεσία Microbase Enterprise Voice, η οποία διασυνδέει το τηλεφωνικό κέντρο με το Microsoft Teams και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον εσωτερικό τους αριθμό στον Teams client τους, σε PC ή κινητό, όπου και αν βρίσκονται.
  • Τις τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ePhone, με τη δρομολόγηση όλων των γεωγραφικών αριθμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και την υπηρεσία Fax to Email.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξιοποιώντας τις παραπάνω Υπηρεσίες, η interworks.cloud ενοποίησε το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών της και μέσω της διασύνδεσης με το Microsoft Teams, διευκόλυνε τη χρήση τους από κάθε σημείο. Ως αποτέλεσμα η interworks.cloud:

  • μείωσε σημαντικά τα τηλεπικοινωνιακά της κόστη,
  • μείωσε την πολυπλοκότητα και το κόστος των υποδομών της,
  • βελτίωσε τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων, με έμφαση στις κλήσεις προς το τμήμα υποστήριξης,
  • αύξησε την τηλεπικοινωνιακή διαθεσιμότητα των χρηστών της μέσα από τους Microsoft Teams clients τους.

ΛΥΣΕΙΣ MICROBASE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Cloud PBX

Microbase Enterprise Voice Για το Microsoft Teams

Τηλεφωνία ePhone