Έργο σε Interworks ΑΕ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Interworks AE (εμπορική επωνυμία interworks.cloud) είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται από το 2001 στον χώρο του cloud (IaaS, SaaS) και managed services, ενώ απασχολεί πάνω από 100 άτομα προσωπικό. Διατηρώντας στρατηγική συνεργασία με την Microsoft στο κομμάτι του cloud distribution (Microsoft 365, Microsoft Azure), αλλά και με πλειάδα τεχνολογικών παρόχων όπως η Acronis, Fortinet, Webroot, Dropbox κλπ., εξυπηρετεί τελικές εταιρίες μέσω του δικτύου συνεργατών της σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, προσφέροντας λύσεις σε θέματα υποδομών, ασφάλειας, παραγωγικότητας και υποστήριξης. Η Interworks AE διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα Data Center στην Β. Ελλάδα, όπου φιλοξενεί υπηρεσίες και δεδομένα χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας γρήγορες ταχύτητες, σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα πλήρως ανακαινισμένο κέντρο υποδομών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Αξιοποιώντας πάντα τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες τεχνολογίας, η Interworks κάλυπτε τις τηλεπικοινωνιακές της ανάγκες με τηλεφωνικό κέντρο IP τεχνολογίας και με αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση της τηλεργασίας, η ενσωμάτωση της λύσης Microsoft Teams στο σύνολο της εσωτερικής επικοινωνίας και η ανάγκη για κεντρική διαχείριση των 6 τηλεφωνικών αριθμών εντός και εκτός Ελλάδας, των 3 διαφορετικών IVRs και των 2 αριθμών Fax, οδήγησε την Interworks να αναζητήσει μία συνολική τηλεπικοινωνιακή cloud Λύση για ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που θα κάλυπταν τις παραπάνω ανάγκες.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ & Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ MICROBASE

Η Microbase ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της Interworks, προσφέροντας ένα σύνολο cloud Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

  • Τη Λύση Cloud PBX, ένα dedicated cloud τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των κλήσεων από όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς και, μέσω των διαφορετικών IVRs, τις δρομολογεί κατάλληλα.
  • Την Υπηρεσία Microbase Enterprise Voice, η οποία διασυνδέει το τηλεφωνικό κέντρο με το Microsoft Teams και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον εσωτερικό τους αριθμό στον Teams client τους, σε PC ή κινητό, όπου και αν βρίσκονται.
  • Τις τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες ePhone, με τη δρομολόγηση όλων των γεωγραφικών αριθμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και την υπηρεσία Fax to Email.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αξιοποιώντας τις παραπάνω Υπηρεσίες, η Interworks ενοποίησε το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών της και μέσω της διασύνδεσης με το Microsoft Teams, διευκόλυνε τη χρήση τους από κάθε σημείο. Ως αποτέλεσμα η Interworks:

  • μείωσε σημαντικά τα τηλεπικοινωνιακά της κόστη,
  • μείωσε την πολυπλοκότητα και το κόστος των υποδομών της,
  • βελτίωσε τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων, με έμφαση στις κλήσεις προς το τμήμα υποστήριξης,
  • αύξησε την τηλεπικοινωνιακή διαθεσιμότητα των χρηστών της μέσα από τους Microsoft Teams clients τους.

ΛΥΣΕΙΣ MICROBASE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Cloud PBX

Microbase Enterprise Voice Για το Microsoft Teams

Τηλεφωνία ePhone