7 Νοεμβρίου, 2022 margarita

Ποιότητα | Κάνοντας το σωστό

Κατερίνα Γερονάτσιου | Quality Assurance Manager / DPO

Σε ένα περιβάλλον όλο και πιο σύνθετο και απαιτητικό για τις επιχειρήσεις, η Ποιότητα στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στη ροή των εσωτερικών διεργασιών, αποτελεί δομικό στοιχείο για την επιτυχία και την εξέλιξή τους.

Οι επιχειρήσεις με την επιδίωξή τους να ικανοποιούν με συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών, να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να αξιοποιούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που εντοπίζουν, συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση και την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ενισχύοντας αυτά τα στοιχεία, βελτιώνουν τις συνολικές τους επιδόσεις και αυξάνουν την κερδοφορία τους, δημιουργώντας παράλληλα στέρεες βάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους· πάντα με σεβασμό προς την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται.

Τιμώντας το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ποιότητας «Ποιοτική συνείδηση: κάνοντας το σωστό», όπως το έχει θέσει το The Chartered Quality Institute” (CQI), υπερθεματίζουμε με την υπέρτατη σημασία του να έχει ένας οργανισμός την ικανότητα να βλέπει τα πρότυπα και τις απαιτήσεις και να έχει κριτική σκέψη. Ξεκινώντας από την εκπαίδευση στην Ποιότητα, οδεύουμε στην τριβή με τις απαιτήσεις της και καταλήγουμε στη συνείδηση αυτής. Αποκτούμε όλοι Παιδεία Ποιότητας, που είναι το ζητούμενο.

Η επικύρωση της τήρησης Ποιότητας μέσω των προτύπων ISO,
διασφαλίζει υψηλό επίπεδο αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών,
εμπνέει εμπιστοσύνη στον καταναλωτή και
βελτιώνει την ροή της συνολικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η Microbase σεβόμενη τους πελάτες της και αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας. Έχοντας ως στρατηγικό προσανατολισμό την άμεση και αποτελεσματική παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 από το 2014.

Διαθέτοντας ακόμα τις πιστοποιήσεις:

  • ISO 20000 για τη Διαχείριση των Υπηρεσιών Πληροφορικής και
  • ISO 27001 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών,

η εταιρία διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

Επενδύοντας λοιπόν σε συστήματα Ποιότητας ως τη μόνη σωστή προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε ένα περιβάλλον που έχει ανάγκη από σεβασμό και πρόοδο.