18 Μαρτίου, 2016 margarita

Έργο αυτοματοποίησης επικοινωνίας από την Microbase για την Προφάρμ Α.Ε.

Η Microbase, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο αυτοματοποίησης της τηλεφωνικής επικοινωνίας για την φαρμακαποθήκη ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε, βασιζόμενη στην πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων Exelysis Contact Center.

Profarm_pills_gr

Η αυτοματοποίηση περιλαμβάνει διασύνδεση με το ERP της φαρμακαποθήκης, αυτοματοποίηση των εξερχόμενων προς τα συνεργαζόμενα φαρμακεία κλήσεων, χρήση φωνητικής πύλης για παραγγελίες ή προγραμματισμό επανάκλησης, καθώς και δρομολόγηση κλήσεων βάσει δεξιοτήτων των agents και τύπου κλήσεως.

Η παραπάνω λύση αποτελεί την πρώτη ενοποιημένη λύση επικοινωνίας Φαρμακαποθήκης, η οποία διασφαλίζει την καλύτερη, ταχύτερη και ποιοτικότερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των Φαρμακείων, με άμεσα αποτελέσματα την αύξηση των πωλήσεων, μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας των agents και βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.