1 Δεκεμβρίου, 2021 margarita

Παρουσίαση του ανανεωμένου Web Site της Microbase

Η Microbase, πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων Επικοινωνίας, παρουσιάζει το νέο Web Site της, το οποίο περιλαμβάνει το εύρος των δραστηριοτήτων της και τους πυλώνες των Υπηρεσιών που προσφέρει, δείχνει τη νέα εταιρική της ταυτότητα και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της.

Το ανανεωμένο Web Site ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα, τοποθετεί στρατηγικά τη Microbase στην αγορά Τεχνολογίας. Με καθαρό ορίζοντα για το παγκόσμιο μέλλον των επιχειρήσεων – αυτό του ψηφιακού μετασχηματισμού – απευθύνεται σε Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, προτείνοντας Λύσεις για όλες τις ανάγκες.

 

voice exchange

Με τη νέα της τοποθέτηση στην αγορά, η Microbase επικεντρώνεται στην παροχή Λύσεων και Υπηρεσιών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 4 πυλώνες: Cloud Services, Cloud Telephony, IT Security και Networking. Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύει τα Προϊόντα της ePhone και Exelysis και να προβάλλει τις Καθετοποιημένες Λύσεις που έχει ήδη εφαρμόσει σε εταιρίες και οργανισμούς.

Επιπλέον, επικεντρώνεται στη μοναδικότητα της φιλοσοφία της στο να «τοποθετεί» στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, όπως αυτή αποπνέεται από το τρίπτυχο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΩΝΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τον Άνθρωπο-χρήστη της τεχνολογίας και τον Άνθρωπο-πελάτη της Microbase.

Με αφορμή το νέο Web Site της Microbase, o Αντώνης Ψαράς, Managing Director της εταιρίας, δήλωσε: «Η Microbase, έχοντας διανύσει 18 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αγορά των Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων, έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων πέραν των τηλεπικοινωνιών. Το νέο μας site αντικατοπτρίζει τον πλουραλισμό των Λύσεων που προσφέρουμε και έχει ως στόχο την καθιέρωση της Microbase σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Το αφήγημά μας -όπως αυτό αποτυπώνεται στο νέο Web Site- έχει προκύψει μέσα από τον τρόπο λειτουργίας, τους ανθρώπους και την κουλτούρα μας.». Επιπλέον, «…Η εξάρτηση των επιχειρήσεων από την τεχνολογία, αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας, προκειμένου να προσδίδουμε στις Λύσεις που παρέχουμε, αξιόλογα χαρακτηριστικά για την εξέλιξη των πελατών μας· και αυτό ήταν πάντα ο στόχος μας.»._

Video presentation