31 Ιανουαρίου, 2019 margarita

Συνεργασία Microbase και Vodafone Business

Το Vodafone One Net Call Center είναι μία καινοτόμα υπηρεσία που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ Microbase και Vodafone Business.

Το Vodafone One Net Cloud Call Center προσφέρει, με απλό τρόπο, τις σύνθετες λειτουργίες ενός προηγμένου Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης και διευκολύνει τμήματα που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο κλήσεων.

Πέραν των δυνατοτήτων που προσφέρει η λύση One Net της Vodafone, το Vodafone One Net Cloud Call Center,  το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα Exelysis Cloud παρέχει:
• Έξυπνη διαχείριση εισερχόμενων & εξερχόμενων κλήσεων
• Ιστορικά αναλυτικά στατιστικά, αλλά και στατιστικά σε πραγματικό χρόνο
• Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας και παραγωγικότητας
• Διασύνδεση με τα εταιρικά συστήματα (CRM, ERP κλπ.) και ενοποίησης πληροφορίας.