3 Μαρτίου, 2022 margarita

Επαναπιστοποίηση κατά ISO/IEC 20000-1:2018

H Μicrobase αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή της στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, λαμβάνοντας εκ νέου πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2018 Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η επαναπιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την ποιότητα της εταιρία μας και την πίστη μας στο Όραμα και την Αποστολή μας.

iso GR

Στόχος της Microbase είναι να διατηρηθεί η Επιχειρηματική Αριστεία
που έχει κατακτηθεί μέσα από την υψηλή απόδοση των αποτελεσμάτων,
την οικονομική ευρωστία, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας
και την άρρηκτη σχέση με τους πελάτες-συνεργάτες.

όραμα