12 Δεκεμβρίου, 2018 chatzi

Συνεργασία Microbase με την Ε. Σφακιανάκης – Ι. Μακρυπούλιας – GDPR Greece

''GDPR DON’ T FEAR TO CALL''

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Microbase και της GDPR Greece.

«GDPR DON’ T FEAR TO CALL»

Η συνεργασία αφορά σε έργα με αντικείμενο την ασύγχρονη ή/και διαζώσης εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ειδικότερα σε Εταιρίες και Οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου.

Με την εμπειρογνωσία της GDRP Greece σε θέματα GDPR και αντίστοιχα της Microbase σε θέματα τηλεπικοινωνιών, θα διαμορφωθεί εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στην εκάστοτε Επιχείρηση και Οργανισμό με τίτλο «GDPR DONT FEAR TO CALL», το οποίο θα καλύπτει γενικές γνώσεις επί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ειδικές γνώσεις επι των θεμάτων τηλεπικοινωνιών και εξειδικευμένες γνώσεις βασισμένες στον κανονισμό ασφαλείας της Επιχείρησης ή Οργανισμού.

«Πάντα προσβλέπω σε νέες συνεργασίες καθ’ όσον διευρίνονται οι ορίζοντες των εταιριών και ειδικότερα η GDPR Greece, η οποία είναι πρώτη στο χώρο που ασχολείται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων και με τη συνεργασία που ήδη ξεκίνησε με την Microbase, θα διευρύνει τους ορίζοντές της και στα θέματα που η Microbase έχει ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και δημιουργός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ιδρυτής της εταιρίας GDPR Greece.

«Βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρίας μας αποτελούσε και αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από τη συνεργασία αυτή με μια εταιρία καταξιωμένη στο χώρο της, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την παροχή μιας προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς αυτής, επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Ιωάννης Μακρυπούλιας, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΜSc Eπιστήμης των Υπολογιστών, συνιδρυτής της εταιρίας GDPR Greece.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συνεργασία αυτή, η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Microbase με σαφή κατεύθυνση την επιμόρφωση της αγοράς που απευθυνόμαστε σε θέματα GDRP. Η GDPR Greece αποτελεί εγγύηση στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής αγοράς και το επιτυγχάνει με τη γνώση, την εμπειρία και την αξιοπιστία της. Η από κοινού δύναμη είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσει τα μέγιστα», δήλωσε ο Αντώνης Ψαράς, M.Sc Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα, B.Eng.Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Managing Director της Microbase.