12 Ιουνίου, 2018 chatzi

Η Μicrobase Ανάδοχος Έργου των ΕΛΤΑ

Υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας ΕΛΤΑ μέσω διαδικτύου (VoIP)

Η Ελληνική Εταιρία Microbase αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάδοχος του έργου «Υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας ΕΛΤΑ μέσω διαδικτύου (VoIP)».

elta_for site_gr

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομής SIP υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινωνίας των ΕΛΤΑ και ειδικότερα την υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VοIP) το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού ανά την Ελλάδα, παρέχοντας μέσω κεντρικής υποδομής, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα απομακρυσμένα σημεία (υποκαταστήματα του οργανισμού).

Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών και της συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η τηλεπικοινωνιακή ενοποίηση όλων των υποκαταστημάτων και των κεντρικών υποδομών μέσω μιας νέας κεντρικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής (κεντρικοποίηση των υπηρεσιών), ο καλύτερος έλεγχος της υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής, η αύξηση της συνεργατικότητας και παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω συνεργατικών ευκολιών, η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου με απώτερο στόχο την κατάργηση του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των υποδομών των υποκαταστημάτων σε σχέση με τη διασύνδεσή τους με τα κεντρικά.

Οι λύσεις  που προσφέρει η Microbase  διακρίνονται για: την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ταχύτητα  υλοποίησης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, όπως επίσης και  για τη δυνατότητα προσαρμογής  της λύσης στις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού.

Ο Αντώνης Ψαράς, Managing Director της Μicrobase, δήλωσε:

“Με χαροποιεί ιδιαίτερα η υιοθέτηση από τα ΕΛΤΑ νέων τεχνολογιών  ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με προοπτική περαιτέρω εξέλιξης  με σκοπό την μείωση του λειτουργικού  κόστους, την βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και την ικανοποίηση των πελατών του Οργανισμού.
Η Microbase, θα είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στις νέες τεχνολογίες και στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πρότυπο επιτυχημένης πρακτικής και για άλλους Οργανισμούς.
Στόχος της Microbase, αποτελεί η επιτυχής υλοποίηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και αυτού του έργου, όπως και πολλά άλλα έργα της στη Ελλάδα και στο εξωτερικό”.