15 Ιουνίου, 2022 margarita

Η ψηφιοποίηση του κράτους και ο Έλληνας πολίτης

Κυριακή Οικονομάκη | Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen είχε δηλώσει: «Η πανδημία ανέδειξε νέες προκλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και κατέδειξε την ανάγκη για καινοτομία, δημιουργία νέων βέλτιστων πρακτικών για τη δημόσια διοίκηση και επιτάχυνση της ψηφιοποίησης. Η Ελλάδα δείχνει ότι διαθέτει σημαντικό όραμα και φιλοδοξία να εργαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών συνιστά εθνική προτεραιότητα. Η βελτίωση των ψηφιακών τεχνολογιών του ελληνικού δημόσιου τομέα θα συμβάλλει στην ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατικών φορέων και των δημόσιων υπηρεσιών, δημιουργώντας παράλληλα ένα φιλικότερο περιβάλλον για τους πολίτες».

Η αρχή έγινε λοιπόν, διότι το επιτελικό κράτος επέβαλε για πρώτη φορά σε 68 φορείς (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί κ.λ.π.) να μιλήσουν μεταξύ τους, να καταγράψουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ίδιοι σε άλλους φορείς του Δημοσίου, που αξιοποιούν οι ίδιοι (χρήστες) και παρέχονται από άλλους φορείς, αλλά και το είδος των υπηρεσιών που θα επιθυμούσαν να λάβουν από άλλους φορείς του Δημοσίου. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα που συντελέστηκε ήδη, είναι ότι οι δομές των υπηρεσιών έφθασαν στους πολίτες.

Businessman using a digital tablet

Οι πολίτες έχουν ήδη στα χέρια τους περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες απ’ ότι πιθανόν να περίμεναν και θα έχουν ακόμα περισσότερες, ακόμα καλύτερες, με ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητά τους. Αρκεί κανείς να δει τις περισσότερες από 1.150 υπηρεσίες του gov.gr που είναι σήμερα διαθέσιμες, έχοντας ξεκινήσει με 501 υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2020, για να διαπιστώσει κάποιος μια εκθετική πρόοδο.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν – και τα οποία εκτείνονται στους τομείς της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της δικαιοσύνης, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης – αναμένεται να διευκολύνουν τις συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των Ελλήνων πολιτών.

Τι κερδίζουμε; Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών μειώνει τη γραφειοκρατία, μειώνεται η διαφθορά, κερδίζουμε χρόνο από πράγματα τα οποία έπαιρναν πολλές ώρες από τη ζωή μας χωρίς λόγο, αίρει στην πράξη μορφές ανισοτήτων που εμπόδιζαν επί χρόνια τη δίκαιη ανάπτυξη κ.ά.

Μπορούν όλοι οι πολίτες να εξυπηρετηθούν; Όχι, γι’αυτό υπάρχουν «στοχευμένα προγράμματα upskilling», προγράμματα επιμόρφωσης, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πληθυσμιακής ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η τωρινή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει την ψηφιακή ακαδημία πολιτών, όπου προσφέρονται 270 μαθήματα που στοχεύουν στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

Πρόκειται για μια ουσιαστική και ολιστική μεταρρύθμιση για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με τη συμμετοχή εταιριών με υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως η Microbase που στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετάβαση του Ελληνικού κράτους στην ψηφιακή εποχή.