9 Οκτωβρίου, 2021 margarita

Τεχνολογία Voice Over IP και Τηλεπικοινωνιακό Περιβάλλον

Αντώνης Ψαράς | Microbase Managing Director

Η VoIP τηλεφωνία είναι πλέον ο συνήθης τρόπος παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ανεξαρτήτως τύπου, μέσου ή μεγέθους. Όλες οι υπηρεσίες φωνής, σταθερής και κινητής, σε κάποιο σημείο της διαδρομής τους μετατρέπονται σε VoIP, ενώ ήδη η μεταφορά αυτού του σημείου έχει φτάσει στο άκρο του πελάτη.

Οι υπηρεσίες Double Play, οικιακές και μικρών επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες SIP Trunking μεγαλύτερων εταιριών, αλλά πλέον και οι υπηρεσίες VoLTE για όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιούν Voice Over IP τεχνολογία και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο SIP.

Η αλλαγή αυτή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο, την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας φωνής, αλλά παράλληλα έχει φέρει και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποδοχής και διαχείρισης της υπηρεσίας από τους τελικούς χρήστες.

Κάτω από ποιές προϋποθέσεις λειτουργεί με ασφάλεια και
ποιότητα η τηλεφωνία μέσω internet
;

Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσω με απλό τρόπο να παρουσιάσω τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ασφαλή, ποιοτική και χωρίς προβλήματα διασύνδεση στις υπηρεσίες SIP Trunking των παρόχων.

Το Περιβάλλον

Το Voice Over IP είναι μια τεχνολογία που μετατρέπει τη φωνή σε δεδομένα και τη μεταφέρει μέσω δικτύων δεδομένων. Η χρήση δικτύων δεδομένων για τη μεταφορά της φωνής, γεννά ερωτηματικά ως προς το διαχωρισμό της κίνησης φωνής και δεδομένων πάνω από το ίδιο μέσο, την ασφάλεια μεταφοράς αυτής, καθώς και τον τρόπο θωράκισης των τηλεφωνικών κέντρων που θα πρέπει να δεχθούν την υπηρεσία αυτή.

Οι συνηθέστεροι τρόποι παροχής της υπηρεσίας είναι:

  • Μέσω dedicated κυκλώματος, όπου πάνω από αυτό περνούν μόνο δεδομένα φωνής και συνήθως ανήκει σε ανεξάρτητο δίκτυο φωνής του παρόχου, χωρίς πρόσβαση στο Public Internet.
  • Μέσω Public Internet με τη χρήση VPN για το διαχωρισμό και προστασία των δεδομένων φωνής.
  • Μέσω Public Internet με τη χρήση κρυπτογράφησης φωνής.
  • Μέσω Public Internet χωρίς κάποια προστασία.

Η πλειονότητα των ελληνικών παρόχων επιλέγουν την παροχή της υπηρεσίας μέσω Dedicated κυκλωμάτων και κάποιοι από αυτούς τη λύση του Public Internet χωρίς κάποια προστασία. Ελάχιστοι πάροχοι στην Ελλάδα προσφέρουν τη δυνατότητα VPN και κρυπτογράφησης ή και συνδυασμό αυτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια σύνδεση δεδομένων παρόχου θα πρέπει να περάσει την περίμετρο του πελάτη και να καταλήξει στο τηλεφωνικό του κέντρο, το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πιθανές ανωμαλίες, επιθέσεις, συμβατότητες με την υποδομή του εκάστοτε παρόχου κ.ά. Από αυτό ξεκινούν οι ανάγκες αλλαγής σχεδιασμού για την υποδοχή της υπηρεσίας.

 

Cloud 1600x675 voice IP

Απαραίτητη η θωράκιση των τηλεφωνικών κέντρων
για τη χρήση VoIP τηλεφωνίας

Οι επιλογές

Όπως ανέφερα παραπάνω, η φωνή πλέον ταξιδεύει μέσω δικτύου δεδομένων, όπως ακριβώς και το Public Internet. Εφόσον λοιπόν δεν θα συνδέαμε ποτέ το δίκτυό μας στο Public Internet, χωρίς προστασία της περιμέτρου, έτσι δεν νοείται να συνδέσουμε ποτέ την υπηρεσία φωνής απευθείας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Πέραν όμως των θεμάτων ασφαλείας, η τεχνολογία VoIP έχει πάρα πολλές ελευθερίες, επιτρέποντας σε κάθε κατασκευαστή να υλοποιήσει την υπηρεσία του με διαφορετικό τρόπο. Μία μικρή αλλαγή από την πλευρά του παρόχου ή του κατασκευαστή του τηλεφωνικού κέντρου, μπορεί να θέσει την υπηρεσία εκτός λειτουργίας. Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ή υλικού με την ονομασία Session Border Controller ή SBC.

Οι Session Border Controllers προσφέρουν
την απόλυτη ασφάλεια στις τηλεπικοινωνίες

Οι SBCs είναι εξοπλισμός ή λογισμικό, το οποίο τοποθετείται στην περίμετρο για να υποδεχθεί τη γραμμή VoIP του παρόχου, λειτουργώντας τόσο ως εξειδικευμένος firewall φωνής, όσο και ως μεταφραστής μεταξύ του εξοπλισμού του παρόχου και του τηλεφωνικού σας κέντρου. Ο εξοπλισμός αυτός, φροντίζει:

  • να κρύψει τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του πελάτη από τον πάροχο και από το Public Internet,
  • να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση,
  • να αναμορφώσει την επικοινωνία ώστε να είναι αμφότερα συμβατή,
  • να κρυπτογραφήσει και αποκρυπτογραφήσει την επικοινωνία,
  • να προλάβει ύποπτες κλήσεις (fraud) και
  • να προστατεύσει συνολικά την τηλεπικοινωνιακή υποδομή του πελάτη από κακόβουλες ενέργειες.

Οι SBCs προσφέρονται σε διάφορους τύπους και κοστολογούνται με βάση τις δυνατότητες και τα κανάλια. Μπορούν να αγοραστούν ως Appliances (Hardware και Software μαζί), ως Virtual Machines (Software) ή και ως Cloud υπηρεσία.

Η παραμετροποίηση των SBCs δεν είναι εύκολη και απαιτεί ειδικές γνώσεις. Μετά την εγκατάστασή τους όμως λειτουργούν αδιάλειπτα χωρίς μεγάλες ανάγκες παρέμβασης. Η επιλογή του συνεργάτη για την παραμετροποίησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού πρέπει να γνωρίζει τόσο από ασφάλεια τηλεπικοινωνιών, όσο και από ασφάλεια δικτύων.

Στόχος της Microbase είναι να διατηρηθεί η Επιχειρηματική Αριστεία
που έχει κατακτηθεί όλα τα χρόνια λειτουργίας της

Η Microbase

Η Microbase είναι μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας. Είναι αδειοδοτημένη για την παροχή VoIP υπηρεσιών και διαθέτει ομάδα Μηχανικών για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων τηλεπικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.

Οι Μηχανικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία και καθημερινή τριβή με VoIP υποδομές και γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα ασφάλειας τηλεπικοινωνιών και τον τρόπο παραμετροποίησης των SBCs για την αντιμετώπισή τους. Έχουμε υλοποιήσει SBC σε επίπεδο παρόχου για διασύνδεση αυτών (Carrier To Carrier) και για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μεγάλων παρόχων, με χωρητικότητες που ξεπερνούν τις 40.000 ταυτόχρονες κλήσεις.

Οι Λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες και μεγέθη, από 10 κανάλια έως και Λύσεις μερικών χιλιάδων καναλιών. Παρέχονται σε Appliance, Virtual ή και σε Cloud με τη Λύση ePhone Cloud SBC. Παράλληλα, η Microbase ως αδειοδοτημένος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες VoIP μέσω SIP Trunking, καλύπτοντας όλους τους τρόπους διασύνδεσης ή και συνδυασμό αυτών.

Οι έμπειροι Μηχανικοί της Microbase εκπονούν ολοκληρωμένες μελέτες
για την
τηλεπικοινωνιακή υποδομή των πελατών μας.