Συνεργασία Microbase και Synapsecom Telecoms

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Οι εταιρείες Microbase και Synapsecom Telecoms συνάπτουν εμπορική συμφωνία, παρέχοντας την δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις εξελιγμένες λύσεις IP τηλεφωνίας της Microbase.

 

synapseΗ Microbase, με την πολυετή εμπειρία και την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτει, παρέχει τις υπηρεσίες αυτές μέσω των πολλαπλών κόμβων που διατηρεί στην Ελλάδα.  Δύο εξ’ αυτών βρίσκονται εντός των data centers της Synapsecom σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της και ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης της με όλους τους εθνικούς και τους μεγαλύτερους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός νέων, αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας  για όλους τους εταιρικούς πελάτες.