22 Νοεμβρίου, 2016 margarita

Συνεργασία Microbase και Synapsecom Telecoms

Οι εταιρίες Microbase και Synapsecom Telecoms συνάπτουν εμπορική συμφωνία, παρέχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις εξελιγμένες λύσεις IP τηλεφωνίας της Microbase.

synapse_for site_gr

Η Microbase, με την πολυετή εμπειρία και την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτει, παρέχει τις υπηρεσίες αυτές μέσω των πολλαπλών κόμβων που διατηρεί στην Ελλάδα.  Δύο εξ’ αυτών βρίσκονται εντός των data centers της Synapsecom σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της και ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσής της με όλους τους εθνικούς και τους μεγαλύτερους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός νέων, αξιόπιστων λύσεων υψηλής ποιότητας  για όλους τους εταιρικούς πελάτες.