Η Microbase ανέλαβε την εγκατάσταση και λειτουργία του Contact Center του ΟΑΕΔ

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

oaed_microbase

Η Microbase, με την πλατφόρμα της Exelysis Contact Center, το μοναδικό προϊόν Call Center που έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται στην Ελλάδα, ανέλαβε για λογαριασμό του ΟΑΕΔ την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης (Contact Center) Πολιτών και Επιχειρήσεων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, τη μείωση των επισκέψεων, την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους του ΟΑΕΔ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος Contact Center, σύστημα διαχείρισης και διαρκούς ενημέρωσης της επικοινωνίας των συναλλασσόμενων, σύστημα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων και δεικτών SLA και KPI. Το έργο συμπληρώνεται από την ανάπτυξη διαδικασιών Knowledge Management αξιοποιώντας τις πλούσιες πηγές πληροφοριών που βρίσκονται στον ΟΑΕΔ.

Το έργο θα είναι πολυεπίπεδο και θα συνδυάζει πλήθος τεχνολογιών με στόχο τόσο την επίτευξη του σκοπού του έργου αλλά και την επιχειρησιακή αξιολόγησή τους από τον ΟΑΕΔ.