25 Μαΐου, 2023 margarita

Microbase & Insurancemarket | 10 χρόνια συνεργασίας

Συνέντευξη σε infocom.gr

Μάιος 2023

Microbase και Insurancemarket συμπλήρωσαν 10 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας. Με αυτήν την αφορμή ο Αντώνης Ψαράς, Managing Director της Microbase και ο Μανώλης Μαρσέλλος, Co-Founder & General Manager του Insurancemarket, μιλούν στο Infocom, και στον Χρήστο Κοτσακά για αυτήν τη συνεργασία, τις λύσεις που έχουν υιοθετηθεί και τα επόμενα βήματα.

Δώστε μας μια εικόνα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δύο εταιρίες και για το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο κάθε οργανισμός. Ποια η ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι δύο εταιρίες, ποιες οι καινοτομίες που προσφέρουν;

Αντώνης Ψαράς: Η Microbase παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας. Από το 2003 που ιδρύθηκε έχει μια σταθερή ανοδική πορεία και έχει αποκτήσει, μέσα στα 20 χρόνια της, την εμπιστοσύνη πελατών στην Ελλάδα αλλά και σε 40 χώρες, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε εκτείνονται στον συνδυασμό τηλεπικοινωνιακών και cloud λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και λύσεων υποδομών πληροφορικής και ασφάλειας δικτύων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ψηφιακό μετασχηματισμό και βελτίωση των υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των Μηχανικών και των στελεχών μας, γεγονός που έχει συμβάλλει στην επιτυχή διαχείριση σύνθετων έργων και έχει εξασφαλίσει την παροχή αποδοτικών λύσεων
στους οργανισμούς-πελάτες μας, όπως το Insurancemarket.

Ένας επιπλέον παράγοντας είναι η αξιόπιστη και αποτελεσματική ανταπόκριση της ομάδας μας στις ανάγκες των πελατών μας, που μας οδηγούν προς το όραμά μας.

Από τη συνεχή επαγρύπνηση των Μηχανικών μας έχουν προκύψει μοναδικές υπηρεσίες και λύσεις, όπως η πλατφόρμα Exelysis, η οποία αναπτύσσεται από το 2006 με μοναδικά για την  εποχή της χαρακτηριστικά. Το Exelysis είναι ένα τηλεπικοινωνιακό framework εξαιρετικής ευελιξίας και ασφάλειας, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή εφαρμογή και αποτελεί τη βάση όλων των λύσεων που προσφέρει η Microbase. Επιπλέον, καθώς το Exelysis διαρκώς βελτιώνεται, με την ένταξη σε αυτό νέων τεχνολογιών, και παρέχεται μέσω private cloud υποδομών, αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την τηλεπικοινωνιακή ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Λόγω της δυναμικής και της ευελιξίας που προσφέρει η πλατφόρμα Exelysis, την έχουν εμπιστευτεί πολλές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γεγονός που διατήρησε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της Microbase. Παράλληλα, μια μοναδικότητα της εταιρίας μας που αποτελεί υψηλής σημασίας υπεραξία -αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη εταιρία στον κλάδο στην Ελλάδα που να έχει αναπτύξει κάτι αντίστοιχο- είναι ο έλεγχος του κώδικα των λογισμικών που έχουμε αναπτύξει.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το υψηλού επιπέδου customer support και την εμπιστοσύνη που τυγχάνουμε από τους πελάτες μας, αποτελούν μοχλό εξέλιξης για την Microbase, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο όπως αυτόν των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υπηρεσιών και λύσεων. Και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό.

Μανώλης Μαρσέλλος: Το Insurancemarket είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρία από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Αρχικά, λόγω της μοναδικότητας της υπηρεσίας που προσέφερε και στη συνέχεια λόγω των καινοτόμων διαδικασιών του. Η υπηρεσία μας αγαπήθηκε από την αρχή και έχει έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 15 με 20%. Στην περίοδο, βέβαια, της πανδημίας, το ποσοστό αυξήθηκε στο 30%, λόγω της ευελιξίας μας να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και λόγω της online φύσης του προϊόντος.

Πριν από το Insurancemarket, το να ασφαλίσεις το όχημά σου ήταν μία αρκετά χρονοβόρα διαδικασία που άφηνε όλη την απόφαση ουσιαστικά στον ασφαλιστή.

Το Insurancemarket έδωσε στον χρήστη τη δυνατότητα να συγκρίνει εύκολα και γρήγορα προσφορές από πάρα πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, μόνος του και από την άνεση του σπιτιού του. Στη συνέχεια, μετατρέψαμε τις σύγχρονες τεχνολογίες σε καινοτόμες λύσεις και πρακτικές και πολλές από τις καινοτομίες μας συνεχίζουν να είναι αποκλειστικά δικές μας, καθώς πάντα προπορευόμαστε του ανταγωνισμού.

Για παράδειγμα, έχουμε τις περισσότερες συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες (29), έχουμε δημιουργήσει το best price alert που ενημερώνει για την ύπαρξη χαμηλότερης προσφοράς κατά την περίοδο της ανανέωσης, παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας εξωδικαστικό συμβιβασμό και νομικές συμβουλές σε περίπτωση ζημιάς, έχουμε αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών βάσει κριτικών των ίδιων τους των ασφαλιζόμενων και πολλά άλλα.

Πρόσφατα μάλιστα, γίναμε ο μοναδικός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους στην Ευρώπη, που επιτρέπει στον χρήστη να διαχειριστεί το συμβόλαιο του online μέσα από το Web Self Care ή κατεβάζοντας τη νέα μας εφαρμογή – Insurancemarket app. Τα περισσότερα digital αιτήματα διεκπεραιώνονται από αυτοματοποιημένες end-to-end διαδικασίες και το 90% των χρηστών, εξυπηρετείται από οποιαδήποτε συσκευή σε λιγότερο από 1’.

Το Insurancemarket, λοιπόν, άλλαξε όλο το ασφαλιστικό τοπίο, ήταν πραγματικά μία game changer υπηρεσία, καθώς η συμβολή της υπήρξε ουσιαστική στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του κλάδου, στην εκπαίδευση του καταναλωτή, στη διαμόρφωση των ασφαλίστρων αλλά και τις απαιτήσεις των ασφαλιζόμενων ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Θα ήθελα να σταθούμε στο κομμάτι του security, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε επιχείρησης. Ποιες οι προκλήσεις, ποια τα σημεία που χρειάζονται προσοχή, ποιες οι λύσεις που προσφέρετε;

Αντώνης Ψαράς: Η ασφάλεια τηλεπικοινωνιών, λογισμικού, υποδομών και δικτύων, αποτελούσε πάντα σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την παροχή των λύσεών μας. Για το λόγο αυτό, η Microbase έχει επενδύσει σε τεχνογνωσία, κυρίως για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εφαρμογών που αναπτύσσει, αλλά και των υποδομών στο private cloud που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές.

Πεποίθησή μου είναι ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας σε ένα έργο ασφάλειας, αποτελεί η επιλογή του συνεργάτη. Έχοντας την ασφάλεια στο DNA μας και βλέποντας την ανάγκη των πελατών μας για ουσιαστική παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη τμήματος που εξειδικεύεται στη σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων για την προστασία των υποδομών και δεδομένων των πελατών μας.

Η μέριμνα της εταιρίας μας στον τομέα αυτό αποτυπώνεται και στις πιστοποιήσεις μας, αρχικά της ECC, Certified Ethical Hacker και Computer Hacking Forensic Investigator, ενώ στη συνέχεια από την πιστοποίηση των διαδικασιών και υποδομών μας, με την απόκτηση του ISO 27001.

Οι άξονες δραστηριοποίησής μας στον χώρο αυτό είναι δύο: α) της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων των πελατών και β) της διασφάλισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και απορρήτου αυτών.

Στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, η Microbase έχει επιλέξει να συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο, όπως η Checkpoint και η Fortinet, προσφέροντας λύσεις για περιμετρική ασφάλεια, ασφάλεια υποδομών Cloud, ασφάλεια τερματικών υπολογιστών κ.ά.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, επιλέξαμε να αναπτύξουμε τον δικό μας Application Firewall, τον Exelysis SBC, ο οποίος αποτελεί μέρος όλων των λύσεων που προσφέρουμε και ο οποίος, εκτός από την προστασία των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προσφέρει και δυνατότητες κρυπτογράφησης για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ποια η εικόνα από την αγορά της ασφάλισης, σήμερα; Τι αναζητούν οι πελάτες σας, ποιο το δικό σας «input» στη διαμόρφωση ενός «πακέτου» που θα καλύψει τις ανάγκες τους; Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων που πραγματοποιούν ασφάλιση online;

Μανώλης Μαρσέλλος: Η εικόνα της ασφάλισης στη χώρα μας είναι αισιόδοξη. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο κομμάτι της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της ευκολίας του χρήστη καθόλη τη διάρκεια της ασφάλισής του. Όλες σχεδόν οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ξεκινήσει προγράμματα ψηφιοποίησης και κάποιες από αυτές έχουν δημιουργήσει τα δικά τους direct κανάλια ασφάλισης. Αυτήν τη στιγμή, στις ασφαλίσεις οχημάτων, δραστηριοποιούνται τρεις μεγάλες direct ασφαλιστικές και τρεις Aggregators (Online Brokers).

Όσον αφορά στη δημοφιλία της online ασφάλισης, έχουμε υπολογίσει ότι στην Ελλάδα, 1 στους 6 οδηγούς ασφαλίζει το όχημα του online ενώ, στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, το online είναι το βασικό κανάλι ασφάλισης ενός οχήματος. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας «παραδοσιακός» κλάδος, με συντηρητική προσέγγιση και θέλει υπομονή για να εκσυγχρονιστεί και να αλλάξουν οι παγιωμένες αντιλήψεις στη χώρα μας. Το ποσοστό, πάντως, αργά αλλά σταθερά, αυξάνεται, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται το πραγματικό όφελος του online καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ο πελάτης μας ψάχνει το πιο οικονομικό, το πιο γρήγορο, το πιο εύκολο και το πιο σίγουρο. Τα θέλει με λίγα λόγια όλα και καλά κάνει. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο σύμμαχός του στην εξεύρεση του κατάλληλου, για αυτόν, προϊόντος, ανάλογα με τις ανάγκες και το πορτοφόλι του, μέσω σύγκρισης της αγοράς. Θέλουμε να ενισχύουμε την ικανότητα των ανθρώπων να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, απομακρύνοντας την αβεβαιότητα από τη ζωή του, με σύμμαχο την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές από κάθε άλλον ανταγωνιστή, για να προσφέρουμε στον χρήστη μας ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Παράλληλα, οι περισσότερες από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προαναφέραμε, και βοηθούν τον χρήστη να κάνει τη σωστή επιλογή, υπάρχουν μόνο στο Insurancemarket.

Επιπλέον, μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι η εκπαίδευση/συμβουλή (advice) και το κοινωνικό μας αποτύπωμα. Έχουμε συνάψει συνεργασίες όπως αυτή με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, για να μπορέσουμε να εκπαιδεύουμε καθημερινά τον πολίτη σε θέματα που αφορούν την ασφαλιστική συνείδηση, την οδική ασφάλεια αλλά και τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί να πάρει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιλέξει τις κατάλληλες υπηρεσίες για το νοικοκυριό του, που καλύπτουν τις ανάγκες του και μεγιστοποιούν την εξοικονόμησή του.

Microbase και Insurancemarket συμπληρώνουν 10 χρόνια συνεργασίας. Μιλήστε μας για αυτή τη διαδρομή, τα σημεία που ξεχωρίζετε, τους παράγοντες που οδήγησαν σε μια αποτελεσματική «συμπόρευση».

Cover FINΑντώνης Ψαράς: Με το Insurancemarket ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2013. Ήταν μία περίοδος που αφενός οι καινοτόμες πλατφόρμες και υπηρεσίες μας είχαν αρχίσει να κερδίζουν μερίδια στην ελληνική αγορά και αφετέρου ταίριαζαν ιδιαίτερα σε εταιρίες που αναζητούσαν σύγχρονες πλατφόρμες για να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση με τους πελάτες τους – όταν το Customer Satisfaction/ Experience είχε μπει για τα καλά ως KPI στο Marketing roadmap κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Ως μια «ανήσυχη» startup επιχείρηση τότε, το Insurancemarket μας έδωσε το βήμα και, αφού ακούσαμε τις σχετικές ανάγκες της και διαγνώσαμε το περιβάλλον, προτείναμε τις λύσεις μας. Λύσεις που της επέτρεψαν (και της επιτρέπουν) να διαχειριστεί με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο τη συνολική εμπειρία της τηλεφωνικής επικοινωνίας της, εισερχόμενης και εξερχόμενης, με το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, συμβάλλοντας στην τοποθέτησή της ως εταιρίας πρωτοπόρου στην ασφαλιστική αγορά, βραβευμένης μεταξύ άλλων και ως Best InsurTech of the Year για το 2022.

Παράλληλα, η έμφαση του Insurancemarket στην καινοτομία και οι σύνθετες ανάγκες που συνεχώς προέκυπταν, μας βοήθησαν να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βελτιώνοντας συνεχώς τις παρεχόμενες λύσεις μας.

Μανώλης Μαρσέλλος: Η συνεργασία μας με την Microbase είναι συνυφασμένη με τη δική μας, καθώς είμαστε συνεργάτες από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας. Έχουμε αντιμετωπίσει μαζί πολλές και μεγάλες προκλήσεις και η συμβολή της στην αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων ήταν άμεση και σημαντική. Πιστεύω ότι αυτό που έχει διευκολύνει τόσο πολύ τη μεταξύ μας συνεργασία είναι οι κοινές αξίες, η καλή επικοινωνία και η μεγάλη εμπιστοσύνη που έχει φυσικά χτιστεί μέσα στα χρόνια.

Οι κοινές αξίες δε, είναι πολύ σημαντικές καθώς και εμείς είμαστε μία εταιρία με ευέλικτη κουλτούρα και «out of the box» τρόπο σκέψης, οπότε θα ήταν δύσκολο να συνεργαστούμε με δύσκαμπτους οργανισμούς και διαδικασίες. Όλα πρέπει να γίνονται γρήγορα, σωστά, με σεβασμό προς τον πελάτη και με διασφάλιση της ποιότητας. Και η Microbase μας προσφέρει πάντα σοβαρό Customer Support και custom λύσεις στα θέματα που προκύπτουν.

Οι Λύσεις της Microbase επιτρέπουν στο Insurancemarket να διαχειριστεί με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο
τη συνολική εμπειρία της τηλεφωνικής επικοινωνίας του, με το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό του, συμβάλλοντας στην τοποθέτησή του ως πρωτοπόρου στην ασφαλιστική αγορά, βραβευμένο μεταξύ άλλων και
ως Best InsurTech of the Year για το 2022.

Ποιες είναι οι λύσεις που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας; Πώς πραγματοποιήθηκε η επιλογή τους, ποιες ήταν οι ανάγκες του Insurancemarket και πώς η Microbase διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα;

Αντώνης Ψαράς: Οι λύσεις που προσφέρουμε στο Insurancemarket προέρχονται από όλες σχεδόν τις κατηγορίες του Telecom Product Portfolio μας και καλύπτουν διαφορετικές σχετικές ανάγκες:

Η πλατφόρμα Exelysis Contact Center χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική διαχείριση περισσότερων από 300.000 εισερχόμενων κλήσεων ετησίως, με πολύ υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.

  • Μέσω του αναλυτικού real-time και ιστορικού reporting, το σύνολο της λειτουργίας παρακολουθείται σε ζωντανό χρόνο και δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να παρεμβαίνουν για να βελτιώνουν συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών.
  • Μέσω της προσφερόμενης λειτουργικότητας των outbound campaigns και του predictive dialing, η εξερχόμενη επικοινωνία με τους πελάτες έχει αυτοματοποιηθεί και έχει γίνει αποτελεσματικότερη.
  • Με τη διασύνδεση με το CRM, η εργασία των χρηστών έχει απλοποιηθεί και έχει προσφερθεί ένα ενοποιημένο περιβάλλον.

Η πλατφόρμα Exelysis UCS καλύπτει τις πιο βασικές ανάγκες PBX του Insurancemarket, με τη διασύνδεση των απλών χρηστών, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες όπως τα doorphones.

Με την υπηρεσία τηλεφωνίας Microbase ePhone, το Insurancemarket αξιοποιεί α) τη δυνατότητα ενός φάσματος 200 απευθείας τηλεφωνικών αριθμών, β) την παροχή πολλαπλών καναλιών για την πραγματοποίηση και διαχείριση των πολλών ταυτόχρονων τηλεφωνικών γραμμών που απαιτούνται και γ) πετυχαίνει ανταγωνιστικές χρεώσεις για την πραγματοποίηση των χιλιάδων εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιούνται στις σχετικές καμπάνιες.

Μανώλης Μαρσέλλος: Με τη Microbase συνεργαζόμαστε στη διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Επίσης, μας προσφέρει την κονσόλα διαχείρισης και τα εργαλεία reporting που μας είναι απαραίτητα με βάση τις ανάγκες μας και γενικά ό,τι χρειαζόμαστε, όσο απαιτητικό και αν είναι, πάντα με ασφάλεια.

Ειδικότερα, με το Exelysis Contact Center έχουμε τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεών μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας! Η πλατφόρμα αυτή μας επιτρέπει να έχουμε ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, να διαχειριζόμαστε με επιτυχία περισσότερες από 300.000  εισερχόμενες κλήσεις ετησίως και να κρατάμε το SLA μας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι το ότι μας παρέχει τη δυνατότητα πολύ εύκολων παραμετροποιήσεων, καθώς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται και μεγαλώνει.

Έχουμε, επίσης, διαχείριση των εξερχόμενων κλήσεων, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του predictive dialing. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε πόσες επανακτήσεις θέλουμε να κάνουμε σε κάθε καμπάνια μας, να κάνουμε τις επιθυμητές αυτοματοποιήσεις και μας βοηθάει να βελτιώνουμε συνεχώς την παραγωγικότητά μας.

Ακολουθεί το reporting, μέσω του οποίου μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο την αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω υπηρεσιών και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών μας, ουσιαστικά. Επιπλέον έχουμε custom made reports, φτιαγμένα πάνω στις δικές μας ανάγκες.

Πολύ σημαντική είναι η κονσόλα διαχείρισης, που σε πραγματικό χρόνο μας επιτρέπει να ξέρουμε τι κάνουν οι σύμβουλοί μας, τις κλήσεις και τα αιτήματα που διαχειρίζονται και, τέλος, η ePhone τηλεφωνία για τη διαχείριση όλων των γραμμών μας.

Ποια η αξία που αποκόμισε το Insurancemarket μέσα από τις συγκεκριμένες λύσεις; Ποια τα οφέλη που είδε στη λειτουργία της, πώς βελτιώθηκαν οι δραστηριότητές της;

Μανώλης Μαρσέλλος: Σε μία πελατοκεντρική εταιρία όπως η δική μας, οι υπηρεσίες της Microbase είναι καθοριστικής σημασίας. Το κομμάτι της τηλεφωνικής μας εξυπηρέτησης -αποκλειστικότητα της Microbase- έχει κορυφαία ποιότητα, η οποία αντανακλάται στον εξαιρετικό Δείκτη Ποιοτικού Ελέγχου NPS 80 (Net Promoter Score), στο πολύ καλό επίπεδο των SLA’s μας και στο loyalty των πελατών μας, καθώς 9 στους 10 πελάτες δεν μας αλλάζουν.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη δυνατότητα που μας δίνει να είμαστε πάντα εκεί (always on) για τον χρήστη μας, είτε από το γραφείο είτε απομακρυσμένα (home office) και να έχουμε καλύτερο conversion λόγω της ταχύτητας και του reporting analysis. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το Insurancemarket έχει βραβευτεί τρεις φορές στα βραβεία εξυπηρέτησης πελατών για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησή του και έχει διακριθεί και ως Best InsurTech of 2022, όπως προαναφέρθηκε.

Σήμερα, στο Insurancemarket, περισσότεροι από 75 ασφαλιστικοί σύμβουλοι εξυπηρετούν καθημερινά τους πελάτες μας, μέσα από επτά διαφοροποιημένα κανάλια επικοινωνίας και η Microbase είναι δίπλα μας σε κάθε στιγμή και περίσταση, όσο απαιτητική και αν είναι.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα αυτής της συνεργασίας; Την ίδια στιγμή, ποια είναι τα αναπτυξιακά πλάνα της κάθε εταιρίας; Τι νέο μπορούμε να περιμένουμε;

Αντώνης Ψαράς: Αυτό που μας διακρίνει ως εταιρία είναι η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες μας για την αποτελεσματική υποστήριξή τους, αλλά και για τη διάγνωση πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από την τηλεπικοινωνιακή λειτουργία τους. Έτσι και με την ομάδα του Insurancemarket, συνεχώς συζητάμε για τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε στη συνεργασία μας, τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους.

Στο επίπεδο ανάπτυξης και εξέλιξης των προϊόντων μας, στόχος για την επόμενη διετία αποτελεί η ένταξη περισσότερων μοντέλων AI στην πλατφόρμα Exelysis, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας της, την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων, τη διευκόλυνση των χρηστών και τη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.

Αναφορικά με τα αναπτυξιακά πλάνα της Microbase, εμπορικά στοχεύουμε
στην επέκταση των εγκαταστάσεών μας σε περισσότερες χώρες και
την περαιτέρω διείσδυση των λύσεων μας στον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, επιδιώκουμε την ένταξη και άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο οικοσύστημα του Microbase ePhone, προσφέροντας ένα Carrier Neutral περιβάλλον, ώστε να διευκολύνουμε την απόφαση των εταιριών για ψηφιακό μετασχηματισμό και μετάβαση των τηλεπικοινωνιακών τους υποδομών στο Cloud με το μοντέλο Telecom as a Service.

Μανώλης Μαρσέλλος: Η συνεργασία είναι δυνατή και θα συνεχίσει να είναι, ακολουθώντας τα τελευταία βήματα της τεχνολογίας και της καλύτερης αγοραστικής εμπειρίας. Όσον αφορά στα δικά μας πλάνα, ο βασικός μας στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι να ενδυναμώσουμε τις υπηρεσίες ασφάλισης, ενέργειας και χρηματοοικονομικών προϊόντων, με εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις, ώστε ο χρήστης να έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σύγκρισης υπηρεσιών που συνεχώς θα δουλεύει με γνώμονα το όφελός του, βάσει αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων, πάντα με διαφάνεια και αξιοπιστία.

Η συνέντευξη  στο infocom.gr

Η συνέντευξη στο περιοδικό INFOCOM