Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Microbase συμμετέχει ως Προμηθευτής
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

2207-dtmb-001B

Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε ισχύ και μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και την πλατφόρμα δικαιούχων εδώ.

Η Microbase συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ως Προμηθευτής και προσφέρει Λύσεις & Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει με τις παρακάτω Λύσεις και Υπηρεσίες στο Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά εργαλεία MμE», το οποίο παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση των προτάσεων της Microbase, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με συγκεκριμένες επιλέξιμες κατηγορίες όπως περιγράφονται παρακάτω:

Exelysis Cloud Contact Center

Exelysis Cloud Contact Center

Young people working in the call center. New deals is coming

Στην κατηγορία «Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites)» με κωδικό Α.02.01

Cloud PBX & Voice over Microsoft Teams

Cloud PBX & Voice over Microsoft Teams

close-up-hand-holding-smartphone

Στην κατηγορία «Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX» με κωδικό Α.02.04

Check Point EndPoint Protection

Check Point EndPoint Protection

Businessman logging in to his tablet

Στην κατηγορία «Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention με κωδικό A.04.01

Acronis Disaster Recovery Cloud

Acronis Disaster Recovery Cloud

Closeup of business woman hand typing on laptop keyboard

Στην κατηγορία «Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions» με κωδικό Α.04.05

Οι προσφερόμενες Λύσεις & Υπηρεσίες της Microbase ταυτίζονται με τις δράσεις του Προγράμματος, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλούς πελάτες της, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας.

Η ευκαιρία για ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εδώ!

Καθώς η ψηφιακή εγρήγορση – απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του αντικειμένου δραστηριότητας – καλπάζει, τώρα είναι η στιγμή της προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου οι επιχειρηματίες να εξελίξουν την πορεία τους και να οραματιστούν όχι απλά τη συντήρησή τους, αλλά την ευημερία τους. Οι Λύσεις της Microbase αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» που δίνει 90% επιδότηση
στις επιχειρήσεις είναι εδώ

Το πρόγραμμα

Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 του άξονα «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων» και στοχεύει στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου:

α) να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
β) να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισαγάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
γ) να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
δ) να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά εργαλεία MμE»
Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών»

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές συναλλαγές»

Το διάστημα για την υποβολή αιτήσεων είναι 22 Ιουνίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2022.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις στην Επίσημη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Για Την Ένταξη στο Πρόγραμμα 

Επικοινωνήστε με τη Microbase

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και ζητήστε προσφορά από τη Microbase

Ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Email: sales@microbase.gr
Τηλέφωνο: 212 000 5300

Αίτηση Χρηματοδότησης

COMBO_LOGO

 

Logo_300x300

2207-dtmb-002B

hire-us