2 Ιουλίου, 2024 margarita

Ψηφιακός αναλφαβητισμός στις επιχειρήσεις

Κυριακή Οικονομάκη | Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Το 2021 στο “On the Horizon”, o Marc Prensky (Αμερικανός συγγραφέας) καθιέρωσε το Digital native και το Digital immigrant. Είναι ένα ψηφιακό χάσμα!

MB_POST BLOG Economakis EL_030724

Σε αυτούς που γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακή γλώσσα και οι δεξιότητές τους είναι άριστες και σε αυτούς που δεν γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο, αλλά προσπάθησαν και εκπαιδεύτηκαν να υιοθετήσουν τις δεξιότητες της τεχνολογίας. Αν το δούμε με ρεαλιστική ματιά, οι Digital native δεν χωρούν στον όρο ψηφιακός αναλφαβητισμός, αλλά οι Digital immigrant που είναι από 35 και άνω πρέπει να ενταχθούν κυρίως στην ψηφιακή ανέλιξη, αν θέλουν να έχουν συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία και στην αγορά εργασίας.

Η Ε.Ε. συγκροτεί σχέδιο δράσης για να στηρίξει τη βιώσιμη και αποτελεσματική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες στα κράτη-μέλη της. Στην Ελλάδα τα ποσοστά του ψηφιακού εγγραμματισμού κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Δυστυχώς, πολλές επιχειρήσεις (ιδίως οι βιωματικές) επενδύουν ελάχιστα στην επιμόρφωση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού τους. Στόχος του κράτους πρέπει να είναι, μέσω προγραμμάτων, η ενίσχυση της ψηφιακής ένταξης των πολιτών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων και όχι μόνον. Στόχος τώρα της επιχειρηματικής κοινότητας, αν θέλουν να έχουν μέλλον, θα πρέπει να είναι η επένδυση στα μέλη τους.

Η Microbase | Εκπαίδευση επιχειρήσεων-πελατών

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε ως επιχείρηση, συμβάλλουμε, ουσιαστικά στην αναβάθμιση και στην ανέλιξη όλων των επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε.

Όλες οι Διευθύνσεις και τα τμήματα της Microbase απαρτίζονται από εξειδικευμένους ανθρώπους, έχοντας γνώση, εμπειρία και συνεχή ενημέρωση-εκπαίδευση. Επειδή η προίκα μας είναι οι πελάτες μας, στο πλαίσιο κάθε συνεργασίας περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης από μια δυνατή ομάδα Μηχανικών, που χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνογνωσία και αμεσότητα.

Είμαστε υπερήφανοι που οι πελάτες μας μέσω των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μας, έχουν εκσυγχρονίσει την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, έχουν αναβαθμίσει τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), έχουν ψηφιοποιήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες και τέλος έχουν αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έτσι, πετυχαίνουμε το Customer Satisfaction/ Experience. Και αυτό δεν αφορά μόνο την ελεύθερη αγορά αλλά και τον κρατικό μηχανισμό.

Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί δεν θα στηρίζαμε αυτό που μας χαρακτηρίζει – την Πελατοκεντρικότητα – που είναι στον πυρήνα της λειτουργίας μας. Η συμβολή μας, λοιπόν, είναι καταλυτική.