16 Ιουνίου, 2022 margarita

Έργο Microbase στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η Microbase ανέλαβε τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της περιμετρικής ασφάλειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.*.

Πιο συγκεκριμένα, η Microbase εκπόνησε:

  • την αναβάθμιση του εξοπλισμού Firewall της Checkpoint που διέθετε ο φορέας,
  • τη μελέτη και σχεδίαση νέων πολιτικών ασφαλείας,
  • τη διασύνδεση με τους upstream παρόχους και τρίτους φορείς,
  • την υποστήριξη και παρακολούθηση της υποδομής ασφαλείας για την άμεση αντιμετώπιση συμβάντων ασφαλείας του Ιδρύματος.

* Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα και έχει έδρα την Αθήνα.

 

aspaite canva GR