Ανθρώπινο δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Microbase.

Η εταιρία παρέχει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης.

Η Microbase, από την έναρξη της δραστηριοποίησής της, επενδύει σημαντικότατο μέρος από τους διαθέσιμους πόρους της σε προγράμματα κατάρτισης για το Προσωπικό, τόσο στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών όσο και στους τομείς παροχής τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών.

Οι σύγχρονες μέθοδοι ανάπτυξης που ακολουθεί και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί συντελούν στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη ακόμα και στους πιο εξειδικευμένους τομείς, για αυτό έχει αποκτήσει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά στην αγορά που το αποδεικνύουν οι δείκτες παραγωγικότητας και η άνοδος των δεικτών της επιχείρησης. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και του ανθρωπίνου δυναμικού της έχουν ως στόχο τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η Microbase απασχολεί πιστοποιημένους μηχανικούς με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:


cisco ccdp
cisco ccna
cisco cci
ceh
chfi
dcap
microsoft
sip ssca
exelysis
opensips
citrix

Άκρως καταρτισμένα πρόσωπα της Microbase με υψηλό μορφωτικό επίπεδο Ανώτατων και Μεταπτυχιακών σπουδών, σε συνδυασμό με την εμπειρία αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του κλάδου.

Προσωπικό Microbase