Συνεργασία της MΙCROBASE με την Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Ι.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- GDPR GREECE «GDPR DON’ T FEAR TO CALL»

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Στις 27-11-2018 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της  MΙCROBASE και της GDPR GREECE.

Η συνεργασία αφορά σε έργα με αντικείμενο την ασύγχρονη ή/και διαζώσης εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ειδικότερα σε Εταιρείες και Οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου.

Με την εμπειρογνωσία της GDRP Greece σε θέματα GDPR και αντίστοιχα της Microbase σε θέματα τηλεπικοινωνιών, θα διαμορφωθεί εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στην εκάστοτε Επιχείρηση και Οργανισμό με τίτλο «GDPR DON’T FEAR TO CALL» το οποίο θα καλύπτει γενικές γνώσεις επί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ειδικές γνώσεις επι των θεμάτων τηλεπικοινωνιών και εξειδικευμένες γνώσεις βασισμένες στον κανονισμό ασφαλείας της Επιχείρησης ή Οργανισμού.

«Πάντα προσβλέπω σε νέες συνεργασίες καθ’όσον διευρίνονται οι ορίζοντες των εταιρειών και ειδικότερα η GDPR GREECE, η οποία είναι πρώτη στο χώρο που ασχολείται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων και με την συνεργασία που ήδη ξεκίνησε με την MΙCROBASE θα διευρύνει τους ορίζοντές της και στα θέματα που η MΙCROBASE έχει ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο κος Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και δημιουργός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ιδρυτής της εταιρείας GDPR GREECE.

 

«Βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας μας αποτελούσε και αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσα από την συνεργασία αυτή με μια εταιρεία καταξιωμένη στον χώρο της, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την παροχή μιας προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς αυτής, επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο κος Ιωάννης Μακρυπούλιας, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΜSc Eπιστήμης των Υπολογιστών, συνιδρυτής της εταιρείας GDPR GREECE.

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την συνεργασία αυτή, η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Microbase με σαφή κατεύθυνση την επιμόρφωση της αγοράς που απευθυνόμαστε σε θέματα GDRP». Η GDPR GREECE αποτελεί εγγύηση στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής αγοράς και το επιτυγχάνει με την γνώση, την εμπειρία και την αξιοπιστία της. Η από κοινού δύναμη είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσει τα μέγιστα, δήλωσε ο κος Αντώνης Ψαράς, M.Sc Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα, B.Eng.Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Managing Director της εταιρίας Microbase.