Γίνε συνεργάτης

Η Microbase διαθέτει πρόγραμμα συνεργατών, το οποίο απευθύνεται τόσο σε μεταπωλητές όσο και σε integrators.
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή. Εάν είστε μεταπωλητής ή integrator και ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποστείλετε με email στο  reseller@microbase.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας υπογεγραμμένη από τον κάτοχό της.
  • ΦΕΚ της εταιρίας που να εμφανίζεται η δραστηριότητα της εταιρίας, η έδρα της και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
  • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (π.χ. λογαριασμό τηλεφωνίας).

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ένταξή σας στο πρόγραμμα συνεργατών της Microbase, θα εμφανίζεται στον λογαριασμό σας ειδικός τιμοκατάλογος, ο οποίος θα αποτελεί τον βασικό τιμοκατάλογο αγορών σας.

  • Ειδικό τιμοκατάλογο προϊόντων.
  • Υποστήριξη προϊόντων.
  • Δυνατότητα συνεργασίας για περαιτέρω υποστήριξη των πελατών σας μέσω back to back συμβολαίου υποστήριξης 5×8 και 24×7.

 

ote

ΟΤΕ

cyta

CYTA

belgacom

BELGACOM

CONNECTICORE

idt

IDT

callsat

CALLSAT

dell

DELL

snom

SNOM

SAFENET

cententia

CENTENTIA

sieben

SIEBEN

telenavis

TELENAVIS

everit

EVERIT

exis

EXIS

logitel

LOGITEL

SYNAPSECOM

interworks

INTERWORKS

sieben

SIEBEN

everit

EVERIT

SAFENET

globalnet

GLOBALNET

NETFONE