Δελτία Τύπου

Microbase Enterprise Voice For Microsoft Teams / Τηλεφωνία για το Microsoft Teams

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η Microbase, πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων Επικοινωνίας, ανέπτυξε πρώτη στην Ελλάδα τη δυνατότητα χρήσης Τηλεφωνίας για τους χρήστες του Microsoft Teams, μέσα από την Cloud, πιστοποιημένη από την Microsoft, υποδομή της. 

Περισσότερα…

#DigitalSolidarityGR

Δωρεάν Απομακρυσμένη Τηλε-διάσκεψη Φωνής σε επιχειρήσεις

Η Microbase, πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών, στηρίζει την επιχειρησιακή συνέχεια, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας και ακολουθεί την προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του DigitalSolidarityGR. Για το λόγο αυτό παρέχει δωρεάν σε επιχειρήσεις την cloud υπηρεσία ePhone Voice Conference για 3 μήνες, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Περισσότερα…

Συνεργασία της MΙCROBASE με την Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Ι.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- GDPR GREECE «GDPR DON’ T FEAR TO CALL»

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Στις 27-11-2018 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της  MΙCROBASE και της GDPR GREECE.

Η συνεργασία αφορά σε έργα με αντικείμενο την ασύγχρονη ή/και διαζώσης εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ειδικότερα σε Εταιρείες και Οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου. Περισσότερα…

Η Μicrobase Ανάδοχος Εργου των ΕΛΤΑ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Microbase αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάδοχος του έργου «Υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας ΕΛΤΑ μέσω διαδικτύου (VoIP)».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομής SIP υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινωνίας των ΕΛΤΑ και ειδικότερα την υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VοIP) το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού ανά την Ελλάδα, παρέχοντας μέσω κεντρικής υποδομής, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα απομακρυσμένα σημεία (υποκαταστήματα του οργανισμού). Περισσότερα…

ePhone: High Definition Φωνή και Κρυπτογραφημένη Επικοινωνία

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Κλήσεις με κορυφαία ποιότητα ήχου και ασφάλεια απολαμβάνουν οι χρήστες της Cloud Telephony υπηρεσίας ePhone της Microbase.

Με στόχο την ανάδειξη της υπηρεσίας ePhone ως τον ασφαλέστερο και ποιοτικότερο τρόπο επικοινωνίας, η Microbase προχώρησε στην ενεργοποίηση Κρυπτογραφημένης Επικοινωνίας και High Definition φωνής στο δίκτυο της.

Περισσότερα…

Συνεργασία Microbase και Synapsecom Telecoms

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Οι εταιρείες Microbase και Synapsecom Telecoms συνάπτουν εμπορική συμφωνία, παρέχοντας την δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις εξελιγμένες λύσεις IP τηλεφωνίας της Microbase. Περισσότερα…

Επόμενη σελίδα: »