Δελτία Τύπου

Συνεργασία της MΙCROBASE με την Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ- Ι.ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ- GDPR GREECE «GDPR DON’ T FEAR TO CALL»

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Στις 27-11-2018 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της  MΙCROBASE και της GDPR GREECE.

Η συνεργασία αφορά σε έργα με αντικείμενο την ασύγχρονη ή/και διαζώσης εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών και υπαλλήλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε θέματα συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ειδικότερα σε Εταιρείες και Οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου. Περισσότερα…

Η Μicrobase Ανάδοχος Εργου των ΕΛΤΑ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Microbase αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάδοχος του έργου «Υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας ΕΛΤΑ μέσω διαδικτύου (VoIP)».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομής SIP υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινωνίας των ΕΛΤΑ και ειδικότερα την υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VοIP) το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού ανά την Ελλάδα, παρέχοντας μέσω κεντρικής υποδομής, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα απομακρυσμένα σημεία (υποκαταστήματα του οργανισμού). Περισσότερα…

ePhone: High Definition Φωνή και Κρυπτογραφημένη Επικοινωνία

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Κλήσεις με κορυφαία ποιότητα ήχου και ασφάλεια απολαμβάνουν οι χρήστες της Cloud Telephony υπηρεσίας ePhone της Microbase.

Με στόχο την ανάδειξη της υπηρεσίας ePhone ως τον ασφαλέστερο και ποιοτικότερο τρόπο επικοινωνίας, η Microbase προχώρησε στην ενεργοποίηση Κρυπτογραφημένης Επικοινωνίας και High Definition φωνής στο δίκτυο της.

Περισσότερα…

Συνεργασία Microbase και Synapsecom Telecoms

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Οι εταιρείες Microbase και Synapsecom Telecoms συνάπτουν εμπορική συμφωνία, παρέχοντας την δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις εξελιγμένες λύσεις IP τηλεφωνίας της Microbase. Περισσότερα…

Έργο αυτοματοποίησης επικοινωνίας από την Microbase για την Προφάρμ Α.Ε.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Η Microbase, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο αυτοματοποίησης της τηλεφωνικής επικοινωνίας για την φαρμακαποθήκη ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε, βασιζόμενη στην πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων Exelysis Contact Center. Περισσότερα…

H Microbase ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο διαχείρισης συστημάτων του ΟΣΕ

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

Η Microbase, ως ανάδοχος εταιρεία, ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο διαχείρισης κεντρικών συστημάτων και δικτύου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Περισσότερα…

Επόμενη σελίδα: »