Συμμετοχή της Microbase στο 4o Ψυχιατρικό Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης & 3o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής


Το πάνελ του 4oυ Ψυχιατρικού Συνέδριου Ανατολικής Ευρώπης & 3oυ Συνέδριου Προληπτικής ΨυχιατρικήςΑθήνα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Ο Αντώνης Ψαράς, Managing Partner της Microbase, συμμετείχε ως ομιλητής στο 4o Ψυχιατρικό Συνέδριο Ανατολικής Ευρώπης & 3o Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής, που διοργάνωσε η Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Νοεμβρίου 2015 στην Αίγλη Ζαππείου.

Βασικό θέμα της ομιλίας του ήταν : «Τεχνολογία και Ψυχική Υγεία».Ο Αντώνης Ψαράς, μαζί με τον Καθηγητή Ψυχιατρικής κο. Γιώργο Χριστοδούλου, Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΨΕ

O Αντώνης Ψαράς, αναφέρθηκε, στην τεχνολογία που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου και παρουσίασε τεχνολογικές δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιστήμονες στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Ειδικότερα, η χρήση προσωπικών συσκευών, η προσωποποιημένη πληροφορία την οποία φέρουν καθώς και η δυνατότητα λήψης αξιόπιστων στοιχείων της κατάστασης του ιδιοκτήτη τους σε συνεργασία με τα πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας που παρέχουν, αποτελούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την παρακολούθηση, πρόληψη και υποστήριξη ασθενών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Τεχνολογικές δυνατότητες, πχ. Medical Wearables, παροχή υπηρεσιών e-care, εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας όπως (Video Sessions, τηλεφωνική υποστήριξη, υποστήριξη μέσω επικοινωνίας από Social Media, Chatting και Messaging, κα.) είναι μερικά από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον χώρο της Ψυχικής Υγείας προς όφελος τόσο των εμπλεκομένων φορέων όσο και των πολιτών/ασθενών.